Ktl-icon-tai-lieu

trưởng thành osho

Được đăng lên bởi Luong Thien
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 4466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

OSHO

OSHO

Trưởng thành

Maturity

Trách nhiệm
là chính mình

The Responsibility
of Being Oneself
Insights for a New Way of Living

Sự sáng suốt về cách sống mới

OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

HÀ NỘI 3/2010

|

|

Trưởng thành: Trách nhiệm là chính mình
Copyright  2000 Osho International Foundation,
Switzerland. 

OSHO là thương hiệu đã đăng kí của Osho International
Foundation, được dùng theo giấy phép/cấp phép.

|

|
Khi vĩnh hằng thấm vào thời gian……. 117
Luật của già đi…………………………
132

Mục lục

Lời nói đầu ………………………………….
Nghệ thuật sống

i

Chuyển tiếp…………………………………
Từ không tới có……………………….
Hoà nhập và định tâm………………….
Khi sinh và tử trở thành một…………..
Vứt bỏ trò chơi…………………………

145
145
148
162
172

Câu đố……………………………………….
Giết người biện minh được……………
Sống không thái độ ……………………
Từ dục tới dâm dục……………………

175
175
182
200

Định nghĩa………………………………..
Từ dốt nát tới hồn nhiên……………..
Trưởng thành và già đi………………
Trưởng thành của tâm linh…………

1
6
18

Chu kì bẩy năm của cuộc sống………

29

Về tác giả…………………………………… 219

Hội chứng………………………………
Người lạ trong phòng khách………
Mãn kinh - Đó không chỉ là………
"Thứ của con gái"
Lão già dơ dáy………………….
Cay đắng……………………….

30
30
62

Nơi thiền……………………………………. 221

1

Cuộc hành trình tiếp diễn…………………. 209

66
71

Quan hệ trưởng thành………………
Phụ thuộc, Độc lập, Liên thuộc….
Nhu cầu và việc cho, yêu và có…
Tình yêu và hôn nhân…………..
Bố mẹ và con cái……………….
Tình yêu cộng với nhận biết………….
bằng hiện hữu

75
75
77
89
95
107

Đứng ở ngã tư đường………………

117
|

|
bất tử bên trong mình. Bạn đi xa khỏi cái chết; một
khoảnh khắc tới khi bạn có thể thấy rằng cái chết không
là gì ngoài việc thay quần áo, hay đổi nhà, đổi hình
dạng - chẳng cái gì chết, chẳng cái gì có thể chết được.

Lời nói đầu

Cái chết là ảo tưởng lớn nhất có đó.

Nghệ thuật sống

Với trưởng thành, quan sát cây cối mà xem. Khi
cây vươn lên cao, rễ của nó ăn sâu xuống, sâu hơn. Có
cân bằng - cây vươn càng cao rễ ăn càng sâu. Bạn
không thể có cây cao bốn chục mét với bộ rễ nhỏ được;
chúng không thể đỡ được cây khổng lồ như vậy.

C

on người được sinh ra để đạt tới cuộc sống,
nhưng điều đó tất cả phụ thuộc vào con người.
Con người có thể bỏ lỡ nó. Con người có thể
cứ thở, con người có thể cứ ăn, con người có thể cứ già
đi, con người có thể cứ đi tới nấm mồ - nhưng đây
không phải là cuộc sống, đây là cái chết dần. Từ cái nôi
tới nấm mồ… cái chết dần dài bẩy mươi năm. Và bởi vì
hàng triệu người quanh bạn đang chết trong cái chết
chậm chạp, dần dần này...
|
|
OSHO
Trưởng thành
Trách nhim
là chính mình
S sáng sut v cách sng mi
HÀ NI 3/2010
OSHO
Maturity
The Responsibility
of Being Oneself
Insights for a New Way of Living
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
trưởng thành osho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trưởng thành osho - Người đăng: Luong Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
trưởng thành osho 9 10 145