Ktl-icon-tai-lieu

Túi khôn những mẹo mực trên thương trường

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2945 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NHỮNG MẸO MỰC KINH DOANH TỪ THỰC TIỄN

 

Túi khôn
NHỮNG MẸO MỰC TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG

‒1‒

TÚI KHÔN

 
 
 
 
 
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả
để sách ngày càng hoàn thiện hơn.
Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: publication@alphabooks.vn
Liên hệ về dịch vụ bản quyền: copyright@alphabooks.vn
 
 
 
 
 
 
 
THE KNACK
Copyright © Norm Brodsky and Bo Burlingham, 2008
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Portfolio, a member of Penguin Group (USA) Inc.
 
TÚI KHÔN
Bản quyền tiếng Việt © 2010 Công ty Sách Alpha
Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa Penguin Group Inc.,
và Công ty Sách Alpha.
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép
hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào
mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Sách Alpha.
Bìa: Nguyễn Ngọc Thùy
Biên tập viên Alpha Books: Bùi Thu Hà

‒2‒

NHỮNG MẸO MỰC KINH DOANH TỪ THỰC TIỄN

BO BURLINGHAM & NORM
BRODSKY
 
 
 
 

TÚI KHÔN
NHỮNG MẸO MỰC TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG

 
Nguyễn Hồng Hải dịch 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

‒3‒

TÚI KHÔN
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‒4‒

NHỮNG MẸO MỰC KINH DOANH TỪ THỰC TIỄN

NHỮNG MẸO MỰC KINH DOANH
TỪ THỰC TIỄN

H 

ầu  hết  các  bạn  trẻ  khi  mới  bắt  đầu  chập  chững 
bước  đi  trên  con  đường  kinh  doanh  đều  muốn 
tìm kiếm những hình mẫu lý tưởng hay các công  thức, 
các  nguyên  tắc  tuyệt  đối  để  đạt  được  thành  công. 
Nhưng  thực  tế  khốc  liệt  và  nghiệt  ngã  của  thương 
trường đã biến những nỗ lực của họ trở thành vô nghĩa, 
rất  nhiều  người  thất  bại  bởi  những  ảo  tưởng  của  bản 
thân.  Có  người  theo  học  các  khóa  học  quản  trị  kinh 
doanh, hay đi làm ở một vài nơi rồi tự cho rằng như vậy 
là  đã  đủ  kinh  nghiệm  để  bước  vào  hoạt  động  kinh 
doanh. Nhưng hầu hết họ đều nhầm lẫn về bản chất của 
kinh  doanh,  về  cách  thức  vận  hành  một  doanh  nghiệp. 
Họ  không hiểu rằng nơi  có thể mang  lại cho họ  những 
bài  học  quý  giá  nhất  chính  là  thương  trường,  là  từ 
những  doanh  nhân  đi  trước,  và  những  va  vấp  trong 
thực tiễn. 
Tập hợp tất cả kinh nghiệm của bản thân trong suốt 
28 năm khởi nghiệp, Túi Khôn của Norm Brodsky chính 
là bản tóm tắt những bài học thực tế mà các doanh nhân 
cần để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. 
‒5‒

TÚI KHÔN

Norm Brodsky là người phụ trách chuyên ...
N
H NG
M
O
M
C
K
INH
D
OANH
T
T
H C
T
I N
1
Túi khôn
N
H NG
M
O
M
C
T
RÊN
T
H ƯƠNG
T
R ƯỜNG
Túi khôn những mẹo mực trên thương trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Túi khôn những mẹo mực trên thương trường - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Túi khôn những mẹo mực trên thương trường 9 10 596