Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề sử dụng kết hợp cả 2 bán cầu não để đạt hiệu quả cao trong học tập

Được đăng lên bởi hoc-toi-pham
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 11385 lần   |   Lượt tải: 107 lần
Bạn có biết???
Năm 1978, một học sinh 17 tuổi ở
Canada có thể đọc vanh vách con
số л với 8750 số lẻ đứng sau dấu
phẩy.
-Một người Nhật bỏ ra 10 tháng trời để
học thuộc con số л đó với 2000 số lẻ.
-Năm 1982, Mahadahan người Ấn Độ
đọc thuộc lòng một mạch mất 3 giờ 39
phút cũng những con số л đó với
31.811 số lẻ , trở thành nhà vô địch
thế giới về người đọc thuộc con số л
với số lẻ nhiều nhất.
-Gần đây chúng ta biết đến Eran Katz –
người đã được ghi vào sách Kỷ lục
Guinnes với thành tích đọc lại dãy số
gồm 500 số liên tiếp nhau sau khi

Nội dung






I. Vai trò của bán cầu não trái và bán cầu não
phải
II. Mối liên hệ giữa bán cầu não trái và bán
cầu não phải
III. Vấn đề sử dụng kết hợp cả 2 bán cầu
não để đạt hiệu quả cao trong học tập

I. VAI TRÒ CỦA BÁN CẦU NÃO
TRÁI VÀ BÁN CẦU NÃO PHẢI

1. Tế bào não và các bán cầu não



Bộ não người là một
khối chất nguyên sinh
phức tạp nhất và tinh
xảo nhất trong thế
giới vạn vật. Nó được
biết đến như một cơ
quan phát triển cao
cho phép con người
sống và tư duy được.



Các tế bào trong não
người có khả năng
tiếp xúc với nhau tạo
ra vô số liên kết nhiều
hơn gấp triệu lần tổng
số các nguyên tử
trong vũ trụ. Sự tiếp
xúc này cho phép khả
năng tích hợp và xử
lý vô số tỷ mẫu dữ
liệu

-Ba thành phần chính
của bộ não - đại não,
tiểu não và thân não có những chức năng
khác nhau.

- Đại não là phần lớn nhất và phát triển cao cấp
nhất của bộ não con người.
- Đại não Chịu trách nhiệm cho những chức năng
cao hơn, bao gồm chức năng trí tuệ cao cấp,
ngôn ngữ, cảm xúc, khả năng hòa nhập tất cả các
loại kích thích cảm giác, khởi đầu của đường vận
động, và kiểm soát vận động hấp, nhịp tim, huyết
áp, sự ngủ, sự thức tĩnh, và sự chú ý.

-Đại não được chia thành hai bán cầu phải và trái
và được tạo thành từ các đôi thùy trán, thùy đỉnh,
thùy thái dương và thùy chẩm.

Hai bán cầu não nối liền với nhau nhờ tập
hợp các sợi dây thần kinh. Não trái điều
khiển phần phải cơ thể, ngược lại não
phải điều khiển phần trái cơ thể. Mối bán
cầu có vai trò hết sức khác nhau đảm
nhận những chức năng nhất định mặc dù
chúng có sự liên kết, trao đổi chéo với
nhau.Như vậy, mỗi bán cầu não đảm
trách những nhiệm vụ cụ thể riêng biệt và
khi được phát triển, sẽ đem lại những bộ
kỹ năng hoàn toàn khác nhau.

2.Vai trò của bán cầu não phải
và bán cầu não trái

Vai trò của bán cầu não phải
-Bán

cầu não phải đảm nhiệm những
việc như âm nhạc , sáng tạo, mơ
mộng, tưởng tượng, màu sắc, tình
cảm, các quan hệ về không gian và
kích thước.

- Chức năng của...