Ktl-icon-tai-lieu

Vị giám đốc một phút

Được đăng lên bởi gachphale
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2130 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Kho sách online dành cho bạn

Vị giám đốc một phút (The one minute manager)
Lời giới thiệu
Tác giả: Ken Blanchard, Ph.D & Spencer Johnson, M.D
CUỘC TÌM KIẾM Buổi gặp mặt người Giám đốc Một phút Bí Quyết Thứ Nhất Bí Quyết
Thứ Hai ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÍ QUYẾT THỨ BA VÉN MÀN BÍ MẬT TẠI SAO “MỤC
TIÊU MỘT PHÚT” CÓ TÁC DỤNG?
TẠI SAO “MỘT PHÚT KHEN NGỢI” CÓ TÁC DỤNG?
VÌ SAO MỘT PHÚT KHIỂN TRÁCH CÓ TÁC DỤNG?
THÊM MỘT GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT MÓN QUÀ QUÝ GIÁ
Lời giới thiệu MỘT CUỐN SÁCH HỮU ÍCH VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Khi chỉ nhìn vào
tựa đề, hẳn không ít người sẽ nghĩ cuốn sách này là dành cho những người làm công
việc quản lý của các công ty, nhưng thật ra, ý nghĩa và giá trị thật của nó có thể ứng
dụng trong nhiều mặt của cuộc sống.
Câu chuyện thú vị trong cuốn sách này sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là
những kiến thức đã được đúc kết từ những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học, y
học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác.
Khi nói “tốt nhất”, chúng tôi muốn ngụ ý rằng mọi người đã đạt được những kết quả quý
giá ra sao, họ cảm thấy hài lòng về chính mình, về công việc, về công ty và về những
người khác như thế nào.
Câu chuyện The One Minute Manager - Vị gáim đốc một phút, là tổng hợp những kiến
thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta, cùng những kinh
nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của
những nguồn tri thức quý giá này; đồng thời cũng nhận ra rằng những nhân viên dưới
quyền của mình sẽ mong mỏi chúng ta có được nguồn tri thức đó, là điểm tựa giúp họ
phát triển và khẳng định mình.
Vì thế, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ rút ra được những điều bổ ích từ cuốn sách này và
áp dụng vào công việc quản lý hàng ngày, bởi Khổng Tử, một nhà hiền triết Trung Hoa
cổ đại đã nói rằng :”Bản chất của kiến thức suy cho cùng chính là biết cách áp dụng
chúng vào thực tiễn cuộc sống”.
Khi cuốn sách này lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1982, rất nhiều người trong các
công ty và tổ chức trên thế giới đã đọc nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận, để thành
công hơn trong công việc và cuộc sống. Trải qua hơn hai thập kỷ, chúng tôi phát hiện
ra rằng mọi người áp dụng những nguyên lý của cuốn sách này còn bởi vì họ thật sự
muốn được đổi xử một cách trung thực và công bằng, cũng như muốn được đánh giá
cao và muốn được hài lòng với cuộc sống của mình.
Trong công việc, cả nam lẫn nữ giới, sau khi áp dụng ba “ Bí quyết một phút” đều cho
biết rằng họ được thăng tiến hơn, cảm thấy ít c...
www.ebook4u.vn Kho sách online dành cho bn
Vị giám đốc một phút (The one minute manager)
Lời giới thiệu
Tác giả: Ken Blanchard, Ph.D & Spencer Johnson, M.D
CUỘC TÌM KIẾM Buổi gặp mặt người Gm đốc Một phút Bí Quyết Th Nhất Quyết
ThHai ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUYẾT THỨ BA VÉN MÀN MẬT TẠI SAO “MỤC
TIÊU MỘT PHÚT” CÓ TÁC DỤNG?
TẠI SAO “MỘT PHÚT KHEN NGỢI” CÓ TÁC DỤNG?
VÌ SAO MỘT PHÚT KHIỂN TRÁCH CÓ TÁC DỤNG?
THÊM MỘT GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT MÓN QUÀ QUÝ GIÁ
Lời giới thiệu MỘT CUỐN SÁCH HỮU ÍCH VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Khi chỉ nhìn vào
tựa đề, hẳn không ít người sẽ nghĩ cuốn sách này nh cho những người làm công
việc quản của các công ty, nhưng thật ra, ý nghĩa và giá trthật của thể ứng
dụng trong nhiều mặt của cuộc sống.
Câu chuyện thú vị trong cuốn sách này schia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là
những kiến thức đã được đúc kết từ những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm học, y
học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác.
Khi nói “tốt nhất”, chúng tôi muốn ngụ ý rằng mọi người đã đạt được những kết quả quý
giá ra sao, hcảm thấy hài lòng vchính mình, vcông việc, về công ty và vnhững
người khác như thế nào.
Câu chuyện The One Minute Manager - Vgáim đốc một phút, là tổng hợp những kiến
thức qbáu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta, cùng những kinh
nghiệm mà chúng ta đã t khám phá đưc. Chúng ta nhận ra tầm quan trọng của
những nguồn tri thức quý giá này; đng thời cũng nhận ra rằng những nhân viên dưới
quyền của mình smong mỏi chúng ta đưc nguồn tri thức đó, là điểm tựa giúp họ
phát triển và khẳng định mình.
Vì thế, chúngi tin rằng các bạn sẽ rút ra được những điều bổ ích từ cuốn sách này và
áp dụng vào công việc quản hàng ngày, bởi Khổng Tử, một nhà hiền triết Trung Hoa
cđại đã nói rằng :”Bản chất của kiến thức suy cho cùng chính biết cách áp dụng
chúng vào thực tiễn cuộc sống”.
Khi cun sách này lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1982, rt nhiều người trong các
công ty tchức trên thế giới đã đọc nhằm nâng cao năng suất, lợi nhuận, để thành
công hơn trong công việc và cuộc sống. Trải qua hơn hai thập kỷ, chúng tôi phát hiện
ra rằng mi người áp dụng nhng nguyên ca cuốn ch này còn bởi vì hthật sự
muốn được đổi xử một cách trung thực và ng bằng, cũng như muốn được đánh giá
cao và muốn được hài lòng với cuộc sống của mình.
Trong công việc, cả nam lẫn nữ giới, sau khi áp dụng ba quyết một phút” đều cho
biết rằng họ được thăng tiến hơn, cảm thấy ít căng thẳng hơn và thích thú với công việc
hơn - giống như những nhân vật trong câu chuyện này.
Vị giám đốc một phút - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vị giám đốc một phút - Người đăng: gachphale
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Vị giám đốc một phút 9 10 383