Ktl-icon-tai-lieu

vui vẻ osho

Được đăng lên bởi Luong Thien
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 4652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
|

OSHO

OSHO

Vui vẻ

Joy

Hạnh phúc tới
từ bên trong

The Happiness That
Come from Within

Sự sáng suốt về cách sống mới

Insights for a New Way of Living

HÀ NỘI 5/2007

|

|

Mục lục
Vui vẻ: Hạnh phúc tới từ bên trong

Lời nói đầu ..................................................................... 1
Hạnh phúc là gì?.......................................................... 13
Điều đó tuỳ ở bạn ..................................................... 13
Từ bề mặt tới trung tâm ........................................... 19
Bàn tay trống rỗng .................................................... 32
Theo đuổi ..................................................................... 39
Nhị nguyên nền tảng ................................................ 39
Không tính cách mà tâm thức .................................. 46
Săn cầu vồng ........................................................... 50
Gốc rễ của khổ ......................................................... 64
Từ cực khổ tới cực lạc ................................................ 73
Hiểu biết là chìa khoá ............................................... 73
Bánh mì và xiếc ........................................................ 75
Cực lạc mang tính nổi dậy ....................................... 78
Thực hay tượng trưng .............................................. 88
Hiện hữu và trở thành .............................................. 93
Hiểu gốc rễ của khổ ................................................... 103
Đáp lại câu hỏi ........................................................ 103
Hãy sống trong vui vẻ ................................................ 223
Về Osho ..................................................................... 241

Xuất bản lần thứ nhất: 2009

|

|
thoải mái thêm một chút, có vậy thôi. Nhiều nhất chúng
ta có thể giảm bớt bất hạnh đi một chút, có vậy thôi,
nhưng hạnh phúc sao? Con người không thể hạnh phúc
được.

Lời nói đầu

Điều này có vẻ rất bi quan... nhưng nếu bạn nhìn
vào nhân loại, điều đó dường như đích xác đang xảy ra
đấy; điều đó dường như là sự kiện. Chỉ con người mới
bất hạnh. Cái gì đó sâu bên dưới đã đi sai.
Tôi nói điều này với bạn theo thẩm quyền riêng của
tôi: Con người có thể hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều
hơn chim chóc, hạnh phúc nhiều hơn cây cối, hạnh
phúc nhiều hơn các vì sao - bởi vì con người có cái gì
đó mà không cây cối, không chim chóc, không vì sao
nào có được. Con người có ý thức.

Trước hết để tôi kể cho bạn một giai thoại nhỏ:
"Bác sĩ của tôi...
|
|
OSHO
Vui v
Hnh phúc ti
t bên trong
S sáng sut v cách sng mi
HÀ NI 5/2007
OSHO
Joy
The Happiness That
Come from Within
Insights for a New Way of Living
vui vẻ osho - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vui vẻ osho - Người đăng: Luong Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
vui vẻ osho 9 10 422