Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mục tiêu cá nhâ

Được đăng lên bởi Tùng Đinh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG CHÍNH
•
•
•
•
•

1.Tại sao phải xác lập mục tiêu?
2.Lợi ích
3.Các bước xác lập mục tiêu
4.Không bỏ cuộc
5.Xử lý phù hợp khi đã đạt mục tiêu

1.Tại sao phải xác lập mục tiêu?
• Giúp bạn có được tầm nhìn dài hạn
và động lực ngắn hạn.
• Giúp bạn tập trung kiến thức, nỗ lực;
sắp xếp thời gian và nguồn lực của
bạn - khai thác tối đa năng lực của
bản thân
• Đạt được mục tiêu đã đề ra

2.Lợi ích

3.Các bước xác lập mục tiêu
Bước 1: Lập mục tiêu suốt đời
- Sự nghiệp
- Tài chính
- Trình độ học vấn
- Gia đình
- Thái độ
- Thể chất
- Cộng đồng

Bước 2: Thiết lập mục tiêu cá nhân
nhỏ hơn

4.Không bỏ cuộc

5.Xử lý phù hợp khi đã đạt mục tiêu
• Nếu mục tiêu đã đạt được là mục tiêu
quan trọng, hãy tự tưởng thưởng cho bản
thân một cách thích hợp. Nó sẽ giúp bạn
gây dựng sự tự tin bạn đáng có.
• Nếu bạn đạt được mục tiêu quá dễ dàng,
hãy xác lập lại mục tiêu tiếp theo khó hơn.
• Nếu mất quá nhiều thời gian để đạt được
một mục tiêu, hãy xác lập các mục tiêu
tiếp theo dễ hơn một chút.

5.Xử lý phù hợp khi đã đạt mục tiêu
• Nếu có yếu tố khiến bạn cần thay đổi các
mục tiêu khác, hãy làm như vậy.
• Nếu bạn nhận thấy thiếu hụt kỹ năng dù đã
đạt được mục tiêu, hãy quyết định có nên
đưa ra mục tiêu khác để sửa lỗi đó không.
• Hãy thường xuyên điều chỉnh những xác
lập mục tiêu cá nhân và nếu mục tiêu đó
không còn quan trọng với bạn nữa, hãy
xem xét thay thế nó bằng mục tiêu khác
phù hợp hơn.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mục tiêu cá nhâ - Người đăng: Tùng Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xây dựng mục tiêu cá nhâ 9 10 366