Ktl-icon-tai-lieu

160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án

Được đăng lên bởi zeronhan-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 27142 lần   |   Lượt tải: 191 lần
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án
Top of Form
1 - Thiết bị nào hoạt động ở tầng Vật lý (Physical)?
[a]--Switch
[b]--Card mạng
[c]--Hub và repeater
[d]--Router
2 - Môi trường truyền tin thông thuờng trong mạng máy tính là?
[a]--Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại, cáp quang,...
[b]--Sóng hồng ngoại
[c]--Tất cả môi trườngng nêu trên
[d]--Không cái gì đúng
3 - Các thành phần tạo nên mạng là?
[a]--Máy tính, hub, switch
[b]--Network adapter, cable
[c]--Protocol
[d]--Tất cả đều đúng
4 - Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?
[a]--Data Link
[b]--Network
[c]--Physical
[d]--Transport
5 - Protocol là?
[a]--Các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau
[b]--Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng
[c]--A và B sai
[d]--A và B đúng
6 - Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?
[a]--Switch, Brigde
[b]--Netcard
[c]--Port
[d]--Repeater

7 - Kiến trúc một mạng LAN có thể là?
[a]--RING
[b]--BUS
[c]--STAR
[d]--Có thể phối hợp cả A, B và C
8 - Giá trị của 11101101 (giá trị các bit nhị phân) trong cơ số 16 là?
[a]--CB
[b]--ED
[c]--CF
[d]--EC
9 - Mô tả nào sau đây dành cho mạng hình sao (star)?
[a]--Truyền dữ liệu qua cáp đồng trục
[b]--Mỗi nút mạng đều kết nối trực tiếp với tất cả các nút khác
[c]--Có một nút trung tâm và các nút mạng khác kết nối đến
[d]--Các nút mạng sử dụng chung một đường cáp
10 - Loại cáp nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay?
[a]--Cáp đồng trục
[b]--Cáp STP
[c]--Cáp UTP (CAT 5)
[d]--Cáp quang

Bottom of Form
Solutions! -------Đáp án câu 1 c
Đáp án câu 2 a
Đáp án câu 3 d
Đáp án câu 4 c
Đáp án câu 5 d
Đáp án câu 6 a
Đáp án câu 7 d
Đáp án câu 8 b
Đáp án câu 9 c
Đáp án câu 10 c
------2------Top of Form

1 - Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là?
[a]--Khó cài đặt và bảo trì
[b]--Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác
[c]--Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm
[d]--Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt
2 - Đặc điểm của mạng dạng Bus?
[a]--Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub)
[b]--Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý
[c]--Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau
[d]--Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại
3 - Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác?
[a]--Data, frame, packet, segment, bit
[b]--Data, segment, frame, packet, bit
[c]--Data, packet, segment, frame, bit
[d]--Data, segment, packet, frame,...
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án
Top of Form
1 - Thiết bị nào hoạt động ở tầng Vật lý (Physical)?
[a]--Switch
[b]--Card mạng
[c]--Hub và repeater
[d]--Router
2 - Môi trường truyền tin thông thuờng trong mạng máy tính là?
[a]--Các loại cáp như: UTP, STP, cáp điện thoại, cáp quang,...
[b]--Sóng hồng ngoại
[c]--Tất cả môi trườngng nêu trên
[d]--Không cái gì đúng
3 - Các thành phần tạo nên mạng là?
[a]--Máy tính, hub, switch
[b]--Network adapter, cable
[c]--Protocol
[d]--Tất cả đều đúng
4 - Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện?
[a]--Data Link
[b]--Network
[c]--Physical
[d]--Transport
5 - Protocol là?
[a]--Các qui tắc để cho phép các máy tính có thể giao tiếp được với nhau
[b]--Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng
[c]--A và B sai
[d]--A và B đúng
6 - Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao?
[a]--Switch, Brigde
[b]--Netcard
[c]--Port
[d]--Repeater
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án - Người đăng: zeronhan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
160 câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ thuật mạng máy tính kèm đáp án 9 10 621