Ktl-icon-tai-lieu

29 câu trắc nghiệm an toàn điện cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyen Nhon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1.

Yếu tố cơ bản đánh giá mức độ nguy hiểm khi bị tai nạn điện giật là:
a. Điện áp đặt lên người
c. Tần số dòng điện qua người
b. Giá trị và loại dòng điện qua
d. Thời gian bị điện giật
người
Câu 2.
Dòng điện đi qua người được xem là nguy hiểm nhất khi có đường đi:
a. Từ chân qua chân;
c. Từ tay phải qua chân;
b. Từ tay qua tay;
d. Từ tay trái qua chân.
Câu 3.
Khi bị điện giật cơ quan bị tổn thương nhiều nhất là:
a. Hệ thần kinh, tim, phổi
d. Tất cả các cơ quan đều tổn
b. Chân tay.
thương.
c. Da, các bắp thịt;
Câu 4.
Dòng điện một chiều được xem là ít nguy hiểm hơn dòng điện xoay chiều
vì:
a. Dòng điện một chiều không
c. Dòng điện một chiều không
giật;
gây rối loạn cơ thể như dòng
b. Dòng điện một chiều chỉ gây
điện xoay chiều;
ra chấn thương;
d. Dòng điện một chiều có giá
trị thấp.
Câu 5.
Đối với dòng điện xoay chiều; Giá trị dòng điện qua người có thể gây
nguy hiểm cho người là:
a. Từ 5mA trở lên;
c. Từ 30 mA trở lên;
b. Từ 10 mA trở lên;
d. Từ 50 mA trở lên.
a. Càng giảm;
b. Không thay đổi.
Câu 6.
Điện áp an toàn cho người (trong các khu vực không thật quá nguy hiểm)
người ta qui định khoảng:
a.  12 V;
c.  110 V;
b.  36 V;
d.  220 V.
e. Biện pháp bảo vệ nào cũng
f. Không cần bảo vệ.
thích hợp;
Câu 7. Khi khoảng cách từ điểm chạm đất của dây dẫn đến người đã xác định; Độ lớn
của điện áp bước đặt vào cơ thể phụ thuộc vào:
a. Độ rông bước chân;
c. Trọng lượng của người;
b. Chiều cao của người;
d. Không phụ thuộc gì cả.
Câu 8. Nối đất và nối trung hòa vỏ thiết bị nhằm:
a. Giảm điện áp giữa võ thiết bị (so với đất) đến mức an toàn;
b. Giảm điện áp đặt lên người khi chạm phải vỏ thiết bị có điện;
c. Giảm dòng điện qua người khi chạm phải vỏ thiết bị có điện;
d. Giảm dòng điện qua thiết bị để thiết bị khỏi bị hư hỏng.
Câu 9. Khi áp dụng phương pháp nối dây trung tính, để đảm bảo an toàn ta phải:
a. Đặt cầu chì ở dây trung tính;
b. Lắp thêm tiếp địa cho dây trung tính;
c. Tiếp địa đảm bảo và không đặt cầu chì ở dây trung tính;
d. Không đặt cầu chì ở dây pha.
Câu 10.
Khi sử dụng dụng cụ tay cầm ở phần vỏ cao su bọc ngoài để:
a. Tăng điện trở cách điện;
c. Tránh trượt tay ra ngoài;
b. Giảm điện áp đặt lên người;
d. Tăng tuổi thọ cho dụng cụ.
Câu 11.
Giới hạn điện trở cho hệ thống tiếp đất bảo vệ là:
a. Nhỏ hơn hoặc bằng 4;
b. Từ 4  trở lên;

c. Khoảng 40;
d. Phải nhỏ hơn 4.
Câu 12.
Ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi mạng điện phải tiến hành làm hô hấp
nhân tạo ngay nếu:
a. Nạn nhân chưa mất tri giác;
c. Nạn nhân đã tắt thở;
b. Nạn nhân mất tri giác,...
Câu 1. Yếu tố cơ bản đánh giá mức độ nguy hiểm khi bị tai nạn điện giật là:
a. Điện áp đặt lên người
b. Giá trị loại dòng điện qua
người
c. Tần số dòng điện qua người
d. Thời gian bị điện giật
Câu 2. Dòng điện đi qua người được xem là nguy hiểm nhất khi có đường đi:
a. Từ chân qua chân;
b. Từ tay qua tay;
c. Từ tay phải qua chân;
d. Từ tay trái qua chân.
Câu 3. Khi bị điện giật cơ quan bị tổn thương nhiều nhất là:
a. Hệ thần kinh, tim, phổi
b. Chân tay.
c. Da, các bắp thịt;
d. Tất cả các quan đều tổn
thương.
Câu 4. Dòng điện một chiều được xem là ít nguy hiểm hơn dòng điện xoay chiều
vì:
a. Dòng điện một chiều không
giật;
b. Dòng điện một chiều chỉ gây
ra chấn thương;
c. Dòng điện một chiều không
gây rối loạn thể như dòng
điện xoay chiều;
d. Dòng điện một chiều giá
trị thấp.
Câu 5. Đối với dòng điện xoay chiều; Giá tr dòng điện qua người thể gây
nguy hiểm cho người là:
a. Từ 5mA trở lên;
b. Từ 10 mA trở lên;
c. Từ 30 mA trở lên;
d. Từ 50 mA trở lên.
a. Càng giảm; b. Không thay đổi.
Câu 6. Điện áp an toàn cho người (trong các khu vực không thật quá nguy hiểm)
người ta qui định khoảng:
a. 12 V;
b. 36 V;
c. 110 V;
d. 220 V.
e. Biện pháp bảo vệ nào cũng
thích hợp;
f. Không cần bảo vệ.
Câu 7. Khi khoảng cách từ điểm chạm đất của dây dẫn đến người đã xác định; Độ lớn
của điện áp bước đặt vào cơ thể phụ thuộc vào:
a. Độ rông bước chân;
b. Chiều cao của người;
c. Trọng lượng của người;
d. Không phụ thuộc gì cả.
Câu 8. Nối đất và nối trung hòa vỏ thiết bị nhằm:
a. Giảm điện áp giữa võ thiết bị (so với đất) đến mức an toàn;
b. Giảm điện áp đặt lên người khi chạm phải vỏ thiết bị có điện;
c. Giảm dòng điện qua người khi chạm phải vỏ thiết bị có điện;
d. Giảm dòng điện qua thiết bị để thiết bị khỏi bị hư hỏng.
Câu 9. Khi áp dụng phương pháp nối dây trung tính, để đảm bảo an toàn ta phải:
a. Đặt cầu chì ở dây trung tính;
b. Lắp thêm tiếp địa cho dây trung tính;
c. Tiếp địa đảm bảo và không đặt cầu chì ở dây trung tính;
d. Không đặt cầu chì ở dây pha.
Câu 10. Khi sử dụng dụng cụ tay cầm ở phần vỏ cao su bọc ngoài để:
a. Tăng điện trở cách điện;
b. Giảm điện áp đặt lên người;
c. Tránh trượt tay ra ngoài;
d. Tăng tuổi thọ cho dụng cụ.
Câu 11. Giới hạn điện trở cho hệ thống tiếp đất bảo vệ là:
a. Nhỏ hơn hoặc bằng 4; b. Từ 4 trở lên;
29 câu trắc nghiệm an toàn điện cơ bản - Trang 2
29 câu trắc nghiệm an toàn điện cơ bản - Người đăng: Nguyen Nhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
29 câu trắc nghiệm an toàn điện cơ bản 9 10 812