Ktl-icon-tai-lieu

32 cách tính momen đơn giản

Được đăng lên bởi Hồ Ngọc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 8658 lần   |   Lượt tải: 35 lần
32 công thức cơ bản tính toán moment cho dầm
Kiến thức cơ bản
•

32 công thức cơ bản tính toán moment và lực cắt cho dầm. Những
công thức cơ bản dưới đây sẽ giúp ích kỹ sư thiết kế rất nhiều
trong việc tính toán moment và lực cắt, điều này làm giảm thời gian
thiết kế xuống rất nhiều hoặc dựa vào công thức cơ bản này người
kỹ sư có thể kiểm tra lại tính toán để so sánh với máy tính.
Quy ước trên biểu đồ moment như sau:

1. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều

2. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần

3. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần ở đầu dầm

4. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều ở 2 đầu dầm

5. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác

6. Dầm đơn giản chịu tải trọng hình tam giác cân có đỉnh ở
giữa dầm

7. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung ở giữa dầm

8. Dầm đơn giản chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ

9. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung đối xứng

10. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung không đối xứng

11. Dầm đơn giản chịu 2 tải trọng tập trung khác nhau không
đối xứng

12. Dầm mút thừa chịu tải phân bố đều

13. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại đầu dầm

14. Dầm mút thừa chịu tải trọng tập trung tại một điểm bất kỳ

15. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải phân
bố đều

16. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng
tập trung

17. Dầm đơn giản một đầu ngàm một đầu gối tựa chịu tải trọng
tập trung ở một vị trí bất kỳ

18. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải
trọng phân bố đều toàn dầm

19. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải
trọng phân bố đều trên phần mút thừa

20. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải
tập trung tại đầu mút thừa

21. Dầm đơn giản có một phần là dầm thừa (overhang) chịu tải
tập trung trong dầm

22. Dầm đơn giản có 2 dầm mút thừa ở 2 bên chịu tải trọng
phân bố đều trên toàn dầm

23. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng phân bố

24. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại giữa dầm

25. Dầm có hai đầu ngàm chịu tải trọng tập trung tại một vị trí
bất kỳ

26. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tại trọng phân bố ở một nhịp

27. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng tập trung ở một nhịp

28. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng tập trung ở một nhịp tại vị
trí bất kỳ

29. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải trọng phân bố trên 2 nhịp

30. Dầm liên tục 2 nhịp chịu tải tập trung trên 2 nhịp

31. Dầm liên tục 2 nhịp không đều nhưng chịu tải trọng đều
trên 2 nhịp

32. Dầm liên tục 2 nhịp không đều nhưng chịu tải trọng tập
trung t...
32 công thức cơ bản tính toán moment cho dầm
Kiến thức cơ bản
32 công thức bản tính toán moment lực cắt cho dầm. Những
công thức bản dưới đây sẽ giúp ích kỹ thiết kế rất nhiều
trong việc tính toán moment lực cắt, điều này làm giảm thời gian
thiết kế xuống rất nhiều hoặc dựa vào công thức bản này người
kỹ sư có thể kiểm tra lại tính toán để so sánh với máy tính.
Quy ước trên biểu đồ moment như sau:
1. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều
2. Dầm đơn giản chịu tải trọng đều một phần
32 cách tính momen đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
32 cách tính momen đơn giản - Người đăng: Hồ Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
32 cách tính momen đơn giản 9 10 176