Ktl-icon-tai-lieu

3G

Được đăng lên bởi Phan Quốc Trí
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1070 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI:

GVHD: NGÔ KHÁNH HIẾU

THÀNH VIÊN NHÓM
1.PHAN QUỐC TRÍ ( NHÓM TRƯỞNG )
ĐỀ TÀI : 3G

GVHD: NGÔ KHÁNH HIẾU 1

2.LƯƠNG VĂN LONG
3.VÕ DUY MINH
4.PHẠM TRẦN TUYẾN

LỜI NÓI ĐẦU
3G là thuật ngữ dùng để chỉ các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (Third
Generation). Đã có rất nhiều người nhầm lẫn một cách vô ý hoăc hữu ý giữa hai khái
niệm 3G và UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems).
Để hiểu thế nào là công nghệ 3G, chúng ta hãy xét qua đôi nét về lịch sử phát triển của
các hệ thống điện thoại di động. Mặc dù các hệ thống thông tin di động thử nghiệm
đầu tiên đựơc sử dụng vào những năm 1930-1940 trong trong các sở cảnh sát Hoa Kỳ
nhưng các hệ thống điện thoại di động thương mại thực sự chỉ ra đời vào khoảng
cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Các hệ thống điện thoại thế hệ đầu sử
dụng công nghệ tương tự và người ta gọi các hệ thống điện thoại kể trên là các hệ
thống 1G.
ĐỀ TÀI : 3G

GVHD: NGÔ KHÁNH HIẾU 2

Khi số lượng các thuê bao trong mạng tăng lên, người ta thấy cần phải có biện
pháp nâng cao dung lượng của mạng, chất lượng các cuộc đàm thoại cũng như cung
cấp thêm một số dịch vụ bổ sung cho mạng. Để giải quyết vấn đề này người ta đã
nghĩ đến việc số hoá các hệ thống điện thoại di động, và điều này dẫn tới sự ra đời
của các hệ thống điện thoại di động thế hệ 2.
Ở châu Âu, vào năm 1982 tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông châu Âu
(CEPT – Conférence Européene de Postes et Telécommunications) đã thống nhất thành
lập một nhóm nghiên cứu đặc biệt gọi là Groupe Spéciale Mobile (GSM) có nhiệm vụ
xây dựng bộ các chỉ tiêu kỹ thuật cho mạng điện thoại di động toàn châu Âu hoạt
động ở dải tần 900 MHz. Nhóm nghiên cứu đã xem xét nhiều giải pháp khác nhau và
cuối cùng đi đến thống nhất sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo mã băng
hẹp (Narrow Band TDMA). Năm 1988 phiên bản dự thảo đầu tiên của GSM đã được
hoàn thành và hệ thống GSM đầu tiên được triển khai vào khoảng năm 1991. Kể từ
khi ra đời, các hệ thống thông tin di động GSM đã phát triển với một tốc độ hết sức
nhanh chóng, có mặt ở 140 quốc gia và có số thuê bao lên tới gần 1 tỷ. Lúc này thuật
ngữ GSM có một ý nghĩa mới đó là hệ thống thông tin di động toàn cầu (Global
System Mobile).
Cũng trong thời gian kể trên, ở Mỹ các hệ thống điện thoại tương tự thế hệ thứ nhất
AMPS được phát triển thành các hệ thống điện thoại di động số thế hệ 2 tuân thủ tiêu
chuẩn của hiệp hội viễn thông Mỹ IS-136. Khi công nghệ CDMA (Code...
HC VIN HNG KHÔNG VIT NAM
MÔN: NGHIÊN CỨU KHOA HC
ĐỀ TÀI:
GVHD: NGÔ KHÁNH HIẾU
THNH VIÊN NHÓM
1.PHAN QUỐC TRÍ ( NHÓM TRƯỞNG )
ĐỀ TÀI : 3G GVHD: NGÔ KHÁNH HIẾU 1
3G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3G - Người đăng: Phan Quốc Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
3G 9 10 449