Ktl-icon-tai-lieu

40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Van Quang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4162 lần   |   Lượt tải: 13 lần
———40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy———

1. Nêu cách chọn hợp lý công suất và vòng quay của động cơ.
2. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ? Trường hợp nào không phải kiểm tra quá tải
cho động cơ? Tại sao?
3. Phân biệt các chế độ làm việc của động cơ. Động cơ trong hệ thống dẫn động được chọn theo chế
độ làm việc nào? Tại sao?
4. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động.
5. Trình bày cách phân bố tỷ số truyền cho các bộ phận truyền dẫn động.
6. Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra mở máy cho động cơ trên một trục
bất kỳ được không? Tại sao?
7. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu
bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh.
8. Trình bày cách xác định ứng suất cho phép của bộ truyền bánh răng? Giá trị ứng suất cho phép
trong bước tính sơ bộ và kiểm nghiệm có khác nhau không? Tại sao?
9. Các bộ truyền trong hệ dẫn động ( Bánh răng TV-BV, đai, xích trục) đã được tính toán thiết kế theo
chỉ tiêu nào? Tại sao?
10. Nêu cơ sở xác định hệ số chiều rộng bánh răng khi thiết kế bộ truyền bánh răng.
11. Nêu biện pháp xử lý khi kiểm tra sức bền tiếp xúc của bánh răng không thoả mãn?
12. Nêu cơ sở chọn góc nghiêng của bộ truyền bánh răng nghiêng?
13. Tại sao bánh răng trụ thường lấy bề rộng bánh răng nhỏ lớn hơn bề rộng bánh răng lớn? Còn bánh
răng côn lấy bề rộng hai bánh như nhau?
14. Các chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng, trục …) có được kiểm tra quá tải không? Hệ số quá tải
bằng bao nhiêu?
15. Nêu cơ sở chọn kết cấu bánh răng? Các bánh răng đã thiết kế được chọn kết cấu như thế nào?
16. Trình bày cách chọn vật liệu của bộ truyền trục vít bánh vít? ứng suất cho phép của bộ truyền trục
vít bánh vít liên quan thế nào đến việc chọn vật liệu.
17. Tại sao truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt, trình bày cách tính cho truyền
động trục vít bánh vít.
18. Nêu cơ sở xác định số mối ren của trục vít.
19. Trình bày cách kiểm tra bôi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh răng hai cấp? Các biện pháp xử lý
khi các điều kiện trên không thoả mãn.
20. Vị trí bố trí bộ truyền đai, bộ truyền xích trong hệ dẫn động được bố trí thế nào? Tại sao?
21. Trường hợp nào phải chọn xích nhiều dãy? Số dãy xích tối đa là bao nhiêu? Giải thích? Tại sao

thường chọn số mắt xích chẵn?
22. Tại sao phải hạn chế dây đai thang? Tại sao phải kiểm nghiệm góc ôm trên bánh đai nhỏ? Nêu các
biện pháp xử lý nếu điều kiện đó không thoả mãn. Nêu ưu nhược đi...
———40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy———
1. Nêu cách chọn hợp lý công suất và vòng quay của động cơ.
2. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ? Trường hợp nào không phải kiểm tra quá tải
cho động cơ? Tại sao?
3. Phân biệt các chế độ làm việc của động cơ. Động cơ trong hệ thống dẫn động được chọn theo chế
độ làm việc nào? Tại sao?
4. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động.
5. Trình bày cách phân bố tỷ số truyền cho các bộ phận truyền dẫn động.
6. Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra mở máy cho động cơ trên một trục
bất kỳ được không? Tại sao?
7. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu
bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh.
8. Trình bày cách xác định ứng suất cho phép của bộ truyền bánh răng? Giá trị ứng suất cho phép
trong bước tính sơ bộ và kiểm nghiệm có khác nhau không? Tại sao?
9. Các bộ truyền trong hệ dẫn động ( Bánh răng TV-BV, đai, xích trục) đã được tính toán thiết kế theo
chỉ tiêu nào? Tại sao?
10. Nêu cơ sở xác định hệ số chiều rộng bánh răng khi thiết kế bộ truyền bánh răng.
11. Nêu biện pháp xử lý khi kiểm tra sức bền tiếp xúc của bánh răng không thoả mãn?
12. Nêu cơ sở chọn góc nghiêng của bộ truyền bánh răng nghiêng?
13. Tại sao bánh răng trụ thường lấy bề rộng bánh răng nhỏ lớn hơn bề rộng bánh răng lớn? Còn bánh
răng côn lấy bề rộng hai bánh như nhau?
14. Các chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng, trục …) có được kiểm tra quá tải không? Hệ số quá tải
bằng bao nhiêu?
15. Nêu cơ sở chọn kết cấu bánh răng? Các bánh răng đã thiết kế được chọn kết cấu như thế nào?
16. Trình bày cách chọn vật liệu của bộ truyền trục vít bánh vít? ứng suất cho phép của bộ truyền trục
vít bánh vít liên quan thế nào đến việc chọn vật liệu.
17. Tại sao truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt, trình bày cách tính cho truyền
động trục vít bánh vít.
18. Nêu cơ sở xác định số mối ren của trục vít.
19. Trình bày cách kiểm tra bôi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh răng hai cấp? Các biện pháp xử lý
khi các điều kiện trên không thoả mãn.
20. Vị trí bố trí bộ truyền đai, bộ truyền xích trong hệ dẫn động được bố trí thế nào? Tại sao?
21. Trường hợp nào phải chọn xích nhiều dãy? Số dãy xích tối đa là bao nhiêu? Giải thích? Tại sao
40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy - Trang 2
40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy - Người đăng: Van Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
40 Câu hỏi thường gặp khi bảo vệ Đồ án chi tiết máy 9 10 805