Ktl-icon-tai-lieu

50 mạch ứng dụng cảm biến

Được đăng lên bởi Tín Lương
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 5430 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TẢI BẰNG ÂM THANH
R3
RX
10K

100K
R5
1K

7

+12V C3

0.1uF C1

3 +

R1
1K

MIC

C2

D1
1N4007

C5

U1

D3

6

LM741

LED

1uF

4

2 -

0.1uF

R2
100K

R4

C6
10uF

C4
D2

-12V

VR1
25K

0.1uF

Q1
2,7K

1N4007

6,8 - 22uF

C1815

+12V

VAC

6

R6 1K

1
2

8
DSCHG

7

OUT

U2
NE555 TRG
CV

GND

4

5

RELAY

CLK

3

Q
R

2

3

THR

C8

5

4013

4

4

U3A

4,7K

Motor

3

D

VCC

Q

1

1

C1815

50K
5

RST

S

R7

VR2

103

2
6
10uF

C7

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

U1
CD4047

OSC

AST

RST
-T

10

14

13

3

9

R5
1K

15

6
LED
DO

R6
100K

R7 220

CD4017

CLK

Q1

2

Q3
C1061

Q0
RST

13

R3
2,2K

RX
+T
RET

5

R2
1K

2
8
12

Q

+

RCC

Q2
A1015

1Ohm/1W

U2

C10
C9
100uF/16V

Motor
100nF

|

R4
1M

MAT THU

Q2

VSS

3

Q

R8
4

8

100nF

7

+6V

C10
100nF

1N4007
D1

VDD

C1

11

CP1

CX

AST

VDD

100uF/16V

1
C2

C9

4

14

R1
100

GND

ON/OFF

C3
10uF

16

1N4007

100uF/16V

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

C1

R1
100

0.1uF/250Vac

MẠCH ĐÈN GIÁNG SINH

R3

R4

1N4007

C2

DZ

100K

0.1uF

R2
100

10K

C4
47uF

R5

R6

R7

100K

10K

10K

C5
47uF

220uF

Q3
C1815

C1815

1N4007

Q1

220Vac

LAMP

1N4007

C3

BT136

Q2
C1815
LED

5,6V

MẠCH TẠO XUNG 1KHz

MT1

MT2

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHỐNG TRỘM XE HƠI

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH HEADPHONE KHÔNG DÂY

MẠCH BÁO TRỘM XE

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN QUẠT BẰNG REMOTE TIVI

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐÓNG MỞ CÁC THIẾT BỊ GIA ĐÌNH BẰNG REMOTE TIVI

MẠCH ĐÈN NGỦ MINI

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO SỤT ÁP NGUỒN AC

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH CHUÔNG BÁO TRƯỜNG HỌC

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH KHOÁ SỐ ĐIỆN TỬ

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐỊNH THỜI

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BẢO VỆ QUÁ ÁP

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO TRỘM BẰNG HỒNG NGOẠI

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH BÁO SỐ CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI ĐẾN KHI ĐI VẮNG

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH HIỂN THỊ SỐ BÀI HÁT

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁY GIẶT

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC CÔNG SUẤT NHỎ

MẠCH BÁO TRỘN Ở CỬA NHÀ

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH TRÒ CHƠI AI NHANH TAY

MẠCH DÒ TÌM ĐỨT MẠCH

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH THU PHÁT ÂM THANH KHÔNG DÂY

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH KHOÁ SỐ

MẠCH TẠO TIẾNG CHUÔNG DING-DONG

Nguyenvanbientbd47@gmail.com

MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ DC

Nguyenvanbient...
Nguyenvanbientbd47@gmail.com
MCH ĐIU KHIN TI BNG ÂM THANH
U2
NE555
3
4
8
1
5
2
6
7
OUT
RST
VCC
GND
CV
TRG
THR
DSCHG
C5
1uF
Q1
C1815
R1
1K
R3 100K
+12V
+12V
VAC
MIC
Motor
VR2
50K
-12V
C2
6,8 - 22uF
C3
0.1uF
R5
1K
C10.1uF
C6
10uF
-
+
U1
LM741
3
2
6
7
4
R7
4,7K
C710uF
C8
103
R6 1K
C4
0.1uF
VR1
25K
C1815
U3A
4013
5
3
1
2
6
4
D
CLK
Q
Q
SR
R2
100K
D2
1N4007
RELAY
3
5
1
2
4
R4
2,7K
D1
1N4007
D3
LED
RX
10K
50 mạch ứng dụng cảm biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 mạch ứng dụng cảm biến - Người đăng: Tín Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
50 mạch ứng dụng cảm biến 9 10 703