Ktl-icon-tai-lieu

$8 Phương pháp gia công nén

Được đăng lên bởi truongmongna
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤT – XIMĂNG
STABILIZATION OF SOFT SOIL BY THE SOIL CEMENT COLUMN METHOD
ThS. ĐOÀN THẾ MẠNH
Khoa Công trình thuỷ, Trường ĐHHH
Tóm tắt
Một trong các phương pháp gia cố nền đất mới được đưa vào ứng dụng ở Việt nam là gia cố
nền đất bằng cọc đất-ximăng. Tuy vậy, sự hiểu biết và mạnh dạn áp dụng phương pháp gia
cố này trong thực tế còn có nhiều hạn chế, kết quả thi công nhiều khi còn chưa đáp ứng
được yêu cầu đề ra. Bài báo này giới thiệu về công nghệ thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc
đất –ximăng
Abstract
Soil-cement column method is one of the newest applied stabilization methods of soft-soil in
Vietnam. However, the knowledge and the application experiences of this method still meet
with difficulties. The achieved result sometimes does not match the requirements. This article
introduces the technology of stabilization for soft-soil using soil-cement column method.

1. Giới thiệu chung
Cọc đất–ximăng(Đ–XM) là một trong những giải pháp xử lý nền đất yếu với khả năng ứng
dụng tương đối rộng rãi như: làm tường hào chống thấm cho đê đập, gia cố nền móng cho các
công trình xây dựng, ổn định tường chắn, chống trượt mái dốc, gia cố đất yếu xung quanh đường
hầm, gia cố nền đường, mố cầu dẫn...So với một số giải pháp xử lý nền hiện có, công nghệ cọc
Đ–XM có ưu điểm là khả năng xử lý sâu (đến 50m), thích hợp với các loại đất yếu (từ cát thô cho
đến bùn yếu), thi công được cả trong điều kiện nền ngập sâu trong nước hoặc điều kiện hiện
trường chật hẹp, trong nhiều trường hợp đã đưa lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với các giải pháp xử
lý khác.
1.1. Ứng dụng của cọc đất – ximăng
- Làm giảm độ lún và tăng độ ổn định của nền đất đắp.
- Làm tăng độ ổn định của mái dốc, gia cố hố đào móng nông.
- Nền và móng cho công trình.
- Giảm áp lực đất chủ động, tăng áp lực đất bị động lên tường cừ ở hố đào sâu.
1.2. Các công trình thông dụng sử dụng công nghệ cột đất – ximăng:
- Công trình giao thông: nền đắp của đường bộ, đường sắt, đường dẫn đầu cầu, bến bãi
đỗ xe, cảng container……
- Móng bồn bể chứa. Nền móng nhà công nghiệp
- Các loại hố đào.
- Các vùng đất lấn biển, san lấp ven sông.
1.3. Hiệu quả từ việc sử dụng công nghệ gia cố đất nền bằng cột đất – ximăng:
- Kinh tế, thời gian xử lý nhanh.
- Không gây ảnh hưởng tới các công trình lân cận.
1.4. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc ximăng - đất
trên thế giới .
Tại Châu Âu, công nghệ cọc Đ-XM được nghiên cứu và ứng dụng bắt đầu ở Thụy Điển và
Phần Lan bắt đầ...
Tạp chí Khoa hc Công nghệ Hàng hải Số 19 – 8/2009
53
PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG TRỤ ĐẤTXIMĂNG
STABILIZATION OF SOFT SOIL BY THE SOIL CEMENT COLUMN METHOD
ThS. ĐOÀN THẾ MẠNH
Khoa Công trình thu, Trường ĐHHH
Tóm tắt
Một trong các phương pháp gia cố nền đất mới được đưa vào ứng dụng ở Việt nam là gia c
nền đất bằng cọc đất-ximăng. Tuy vậy, sự hiểu biết và mạnh dạn áp dụng phương pháp gia
cnày trong thực tế còn nhiều hạn chế, kết quả thi công nhiều khi còn chưa đáp ứng
được yêu cầu đề ra. Bài báo này giới thiệu về công nghệ thi công xử lý nền đất yếu bằng cọc
đất –ximăng
Abstract
Soil-cement column method is one of the newest applied stabilization methods of soft-soil in
Vietnam. However, the knowledge and the application experiences of this method still meet
with difficulties. The achieved result sometimes does not match the requirements. This article
introduces the technology of stabilization for soft-soil using soil-cement column method.
1. Giới thiệu chung
Cọc đấtximăng(Đ–XM) là một trong những giải pháp xử lý nền đất yếu với khả năngng
dụng tương đối rộng rãi như: làm ờng hào chống thấm cho đê đập, gia cố nền móng cho c
công trình xây dựng, ổn định tường chắn, chống trượt mái dốc, gia cố đất yếu xung quanh đường
hầm, gia cố nền đường, mố cầu dẫn...So với một s giải pháp xlý nền hiện có, công nghệ cọc
ĐXM có ưu điểm là khả năng xử lý u (đến 50m), thích hợp với các loại đất yếu (từ cát tcho
đến bùn yếu), thi công được c trong điều kiện nền ngập sâu trong nước hoặc điều kiện hiện
trường chật hẹp, trong nhiều trường hợp đã đưa lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với các giải pháp x
lý khác.
1.1. ng dụng của cọc đất ximăng
- Làm giảm độ lún và tăng độ ổn đnh của nền đất đắp.
- Làm tăng độ ổn định của mái dốc, gia cố hố đào móng nông.
- Nền và móng cho công trình.
- Giảm áp lực đất chủ động, tăng áp lực đất bị động lên tường cừ ở hố đào sâu.
1.2. Các công trình thông dụng sử dụng công nghệ cột đất ximăng:
- Công trình giao thông: nền đắp của đường bộ, đường sắt, đường dẫn đầu cầu, bến bãi
đỗ xe, cảng container……
- Móng bn bể chứa. Nền móng nhà công nghiệp
- Các loại hố đào.
- Các vùng đất lấn biển, san lấp ven sông.
1.3. Hiệu quả từ việc sử dụng công ngh gia cố đất nền bằng cột đất ximăng:
- Kinh tế, thời gian xử lý nhanh.
- Không gây ảnh hưởng tới các công trình lân cận.
1.4. Tình hình nghiên cứu, ứng dụng pơng pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc ximăng - đất
trên thế giới .
Tại Châu Âu, công nghệ cọc Đ-XM được nghiên cứu và ứng dụng bắt đầu ở Thụy Điển và
Phn Lan bắt đầu từ năm 1967. Nước ứng dụng công nghệ Đ-XM nhiều nhất là Nht Bản và các
$8 Phương pháp gia công nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
$8 Phương pháp gia công nén - Người đăng: truongmongna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
$8 Phương pháp gia công nén 9 10 754