Ktl-icon-tai-lieu

Alfa Romeo Seminar

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Alfa Romeo
Seminar
23 Jan 2005

Wirtten by Simon of 
Written by Simon of 

Alfa Romeo Seminar Content
1.
2.
3.
4.

Engine basic
Alfa engine philosophy
Alfa technologies
Alfa end results

Written by Simon of 

1. Engine Basic
Air

Air to fuel 14.7:1

Fuel

Electric
Ex
ha

Cooling

ust

Engine

Lubrication
Written by Simon of


Output:
rotational
force

1.
2.
3.
•
4.
5.
6.

Air
Fuel
Electric
Engine
Exhaust
Cooling
Lubrication

Written by Simon of 

Air
• Need precision measurement
• Smooth
• Ramming effect
• Twin cam
• Valves
• Tumble
• Cooling
• Turbocharge / supercharge
Written by Simon of 

• Roterx

Written by Simon of 

Thank You

Written by Simon of 

...
Written by Simon of www.italianhands.com
Alfa Romeo
Seminar
23 Jan 2005
Wirtten by Simon of www.italianhands.com
Alfa Romeo Seminar - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Alfa Romeo Seminar - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Alfa Romeo Seminar 9 10 77