Ktl-icon-tai-lieu

an toàn cháy nổ trong nhà máy thực phẩm

Được đăng lên bởi Hip Fc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 9 lần
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG NGÀNH THỰC PHẨM
GVHD:
Nhóm SVTH:
Lớp:

Mai Thị Vân Anh
Nhóm 2
ĐHTP5AHN

ĐỀ TÀI: AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, NGUYÊN
NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ CHÁY NỔ TRONG NHÀ
MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU................................................................................................
I. TỔNG QUAN VỀ CHÁY NỔ...................................................................
1.1 Hiện trạng tình hình xảy ra sự cố cháy nổ trong xã hội hiện
nay nói chung và trong các nhà máy chế biến thực phẩm nói
riêng...................................................................................................
1.2. Cháy là gì?...................................................................................
1.3. Nổ là gì?......................................................................................
II. NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC
PHẨM VÀ CÁCH KHẮC PHỤC..................................................................
2.1 NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ.....................................................
2.1.1 Cháy, nổ do nguồn điện và thiết bị cung cấp điện .................
2.1.1.1 Do dùng điện quá tải :......................................................
2.1.1.2 Cháy, nổ do chập mạch:...................................................
2.1.1.3 Cháy, nổ do mối nối dây không tốt (lỏng, hở):.................
2.1.1.4 Cháy, nổ do tĩnh điện:......................................................
2.1.1.5 Cháy, nổ do sự truyền nhiệt của vật tiêu thụ điện:..........
2.1.1.6 Cháy do phóng điện sét:.................................................
2.1.2 Cháy, nổ do phản ứng hóa học............................................
2.1.3 Cháy, nổ do nguyên nhân kĩ thuật.......................................
2.1.4 Nguyên nhân do con người..................................................
2.1.5 Nổ các thiết bị chịu áp lực....................................................
2.1.5.1 Nổ nồi hơi.......................................................................
2.1.5.2 Nổ bình chứa LPG...........................................................
2.2 Thiệt hại do cháy đối với doanh nghiệp và người lao động........

2.3 Cách khắc phục khi có cháy.......................................................
IV. LẬP KẾ HOẠCH ỨNG CỨU SỰ CỐ CHÁY NỔ, BIỆN PHÁP ỨNG
CỨU KHẨN CẤP...................................................................................
4.1 Lập kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ...............................
BÀI TIỂU LUẬN
MÔN AN TOÀN MÔI TRƯỜNG NGÀNH THỰC PHẨM
GVHD: Mai Thị Vân Anh
Nhóm SVTH: Nhóm 2
Lớp: ĐHTP5AHN
ĐỀ TÀI: AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ, NGUYÊN
NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ CHÁY NỔ TRONG NHÀ
Y CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ................................................................................................
I. TỔNG QUAN VỀ CHÁY NỔ ...................................................................
1.1 Hiện trạng tình hình xảy ra sự cố cháy nổ trong xã hội hiện
nay nói chung và trong các nhà máy chế biến thực phẩm nói
riêng. ..................................................................................................
1.2. Cháy là gì? ...................................................................................
1.3. Nổ là gì? ......................................................................................
II. NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC
PHẨM VÀ CÁCH KHẮC PHỤC ..................................................................
2.1 NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY, NỔ .....................................................
2.1.1 Cháy, nổ do nguồn điện và thiết bị cung cấp điện .................
2.1.1.1 Do dùng điện quá tải : ......................................................
2.1.1.2 Cháy, nổ do chập mạch: ...................................................
2.1.1.3 Cháy, nổ do mối nối dây không tốt (lỏng, hở): .................
2.1.1.4 Cháy, nổ do tĩnh điện: ......................................................
2.1.1.5 Cháy, nổ do sự truyền nhiệt của vật tiêu thụ điện: ..........
2.1.1.6 Cháy do phóng điện sét: .................................................
2.1.2 Cháy, nổ do phản ứng hóa học ............................................
2.1.3 Cháy, nổ do nguyên nhân kĩ thuật .......................................
2.1.4 Nguyên nhân do con người ..................................................
2.1.5 Nổ các thiết bị chịu áp lực ....................................................
2.1.5.1 Nổ nồi hơi .......................................................................
2.1.5.2 Nổ bình chứa LPG ...........................................................
2.2 Thiệt hại do cháy đối với doanh nghiệp và người lao động ........
an toàn cháy nổ trong nhà máy thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn cháy nổ trong nhà máy thực phẩm - Người đăng: Hip Fc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
an toàn cháy nổ trong nhà máy thực phẩm 9 10 351