Ktl-icon-tai-lieu

An toàn điện trên công trường

Được đăng lên bởi Pham Hong Thanh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
An
An toàn
toàn là
là trên
trên hhếếtt- safety
safety first
first

1.
1. SSựự nguy
nguy hi
hiểểm
m do
do đ
điiệệnn


Sự nguy hiểm của dd khác hẳn với những loại nguy
hiểm khác nhau trong công việc vì:
o

không thể nhận biết được trước khi nó xảy ra





có thể nghe tiếng một chiếc xe đang tới gần
ngửi thấy trước mùi khí bị rò rỉ.

Khoảng 30 tai nạn điện thì có một tai nạn chết người.
o

Đại bộ phận những tai nạn này là điện giật hoặc bỏng điện.

o

Cháy và nổ khi hàn trong môi trường không khí dễ cháy, bức
xạ sinh ra do hồ quang hoặc khi gia công nhiệt b ằng vi sóng
cũng là những tác nhân có thể gây thương tích

Đ
Điiệệnn gi
giậậtt


Sự nguy hiểm của điện giật phụ thuộc I và t:
o Khi I nhỏ, ảnh hưởng của dd chỉ là những kích thích khó chịu
lên cơ thể, mặc dù nó cũng đủ làm công nhân mất thăng
bằng và ngã từ trên thang hoặc giàn giáo xuống đ ất.
o

Với dd có I trung bình, nó gây ra phản ứng co cơ và ng ười b ị
giật sẽ không thả những thứ nắm trong tay ra được, làm cho
tình hình nhanh chóng trở nên rất nguy hiểm.

o

Với I cao, dd có thể làm ngừng tim và gần như ch ắc ch ắn
gây chết người

Nguy
Nguy hi
hiểểm
mđ
điiệệnn gi
giậậtt




Dd chạy qua cũng gây bỏng da tại điểm tiếp xúc.
o

Các trường hợp bỏng nặng cũng có thể xảy ra dù không có
sự tiếp xúc trực tiếp của cơ thể với dd.

o

Môi trường ẩm ướt làm cho mối nguy hiểm điện giật tăng lên
rất nhiều.

Dd đi qua người được là nhờ có hiệu điện thế.
o

Vì giảm U cũng đồng thời giảm độ nghiêm trọng của chấn
thương điện giật, nên thông thường ta vẫn sử dụng điện thế
thấp (<110V) tại bất cứ chỗ nào có thể.

Nh
Nhữững
ng nguyên
nguyên nhân
nhân chính
chính gây
gây đ
điiệệnn gi
giậậtt


Dây nối đất không nối đúng vào vào cực trung tính
trong ổ cắm mà nối vào cực dương.
o Khiến chính dây trung tính đó trở nên dẫn điện



Đấu sai cực trên ổ cắm và thiết bị



Nắp đậy cầu chì, hộp cầu dao, đầu ra ở đui đèn hỏng
hoặc mất



Dùng dây dẫn trần.



Các dây cáp mềm bị hư hỏng do cọ xát vào các bề
mặt sắc hoặc chạy ngầm dưới đất



Sửa chữa tạm thời dây điện không đảm bảo



Điện cao thế phóng

2.
2. An
An toàn
toàn cung
cung ccấấpp đ
điiệệnn công
công tr
trườ
ường
ng



Trên mỗi công trường có thể có những hệ thống
cung cấp điện trên không hay nằm sâu dưới đất.
Trước khi bắt đầu thi công
o cần liên hệ với nhà chức trách hoặc cán bộ công ty cung
cấp điện tại địa bàn có công trường:
 để nắm được sơ đồ bố trí cáp điện ngầm và phương
án tháo gỡ nếu công việc yêu cầu phải đ ặt lại đ ường
dây sau khi hoàn th...
An toàn là trên h t- safety firstế
An toàn là trên h t- safety firstế
An toàn là trên h t- safety firstế
An toàn là trên h t- safety firstế
An toàn điện trên công trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn điện trên công trường - Người đăng: Pham Hong Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
An toàn điện trên công trường 9 10 705