Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lao động

Được đăng lên bởi lecuongth3691-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Revise Chapter 1: mở đầu
 Mục đích của ATLĐ?
- Cung cấp kiến thức về ATLĐ  giảm tránh rủi ro
- Cung cấp quy định  nâng cao kỷ luật
- Xử lý tình huống
- Phân tích các yếu tố rủi ro.







-

-

Ý nghĩa:
- Bảo vệ cho bản thân và xã hội : ý thức + hoạt động; vật chất + tinh thần.
- Phải được cung cấp cho tất cả mọi người ( chính trị, XH, nhân văn)…
Tính chất:
- KHKT
- Quần chúng
- Pháp luật:
+ quy định
+ quyền lợi, chính sách
+ tiêu chuẩn.
 Tác hại của ATLĐ: con người, lợi nhuận, thậm chí là ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc dân,..
 Người sử dụng lao động + người có trách nhiệm ntn đvs công tac ATLĐ?
Là một kỹ sưu ATLĐ, trên cương vị là người giám sát lao động, bạn cần phải hiểu rằng: phân tích hệ
thống cần được đặt lên hang đầu, nó có khả năng giải quyết theo diện rộng và lâu dài khi sảy ra
TNLĐ.
Làm việc không an toàn gây hậu quả gì?
Tai nạn chết người
Tai nạn ở NMLD:
Quy định về ATLĐ trong NMLD:
Ngày 22/ 09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định: số1756/QĐ-TTg về việc đưa Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất vào danh mục công trình quantrọng liên quan đến an ninh quốc gia;
Căn cứ điều 231/ Bộluật hình sựsố15/1999/QH10: Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về
an ninh quốc gia thì bị phạt tù từ 3 đến 12 năm, chung thân hoặc tử hình tùy thuộc vào các trường hợp
vi phạm;
Trộm cắt trong nhà máy lọc dầu: 3-12 năm tù
Ý nghĩa của công tác BHLĐ:
- Ý nghĩa chính trị ?
- Ý nghĩa kinh tế ?
- Ý nghĩa xã hội ?
Revise Chapter 2: tai nạn lao động

I.
-

-

-

Mục đích:
Hiểu được một số khái niệm : tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, rủi ro, nguy cơ…
Nguyên nhân gây tai nạn lao động .
Bước đầu biết cách giảm nguy cơ gây TNLĐ trên phương diện kỹ thuật.
Khái niệm:
Tai nạn lao động: là tai nạn xảy ra trong quá trình lai đông sản xuất , công tác do kết quả của sự tác
động đột ngột từ bên ngoài, làm chết người hoặc làm tổn thương hoặc làm phá hủy chức năng hoạt
động bình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể.
Bệnh nghề nghiệp là hiện trạng bệnh lý mag tính chất đặc trưng cho nghề nghiệp liên quan đến nghề
nghiệp do quá trình tiếp xúc thường xuyên và kéo dài của điều kiện lao động xấu.
II. Điều kiện lao động:
Nghiên cứu về các công cụ lao động, phương tiện lao động, quy trình sản xuất. Những ảnh hưởng
của các yếu tố này đối với người lao động trong quá trình sản xuất như thế nào?

-

Chúng ta phải nghiên cứu về sự tác động của điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,
thông gió, nồng độ hơi khí độc, nồng độ bụi...tới người lao động như thế nào.
Tình tr...
Revise Chapter 1: mở đầu
Mục đích của ATLĐ?
- Cung cấp kiến thức về ATLĐ giảm tránh rủi ro
- Cung cấp quy định nâng cao kỷ luật
- Xử lý tình huống
- Phân tích các yếu tố rủi ro.
Ý nghĩa:
- Bảo vệ cho bản thân và xã hội : ý thức + hoạt động; vật chất + tinh thần.
- Phải được cung cấp cho tất cả mọi người ( chính trị, XH, nhân văn)…
Tính chất:
- KHKT
- Quần chúng
- Pháp luật: + quy định
+ quyền lợi, chính sách
+ tiêu chuẩn.
Tác hại của ATLĐ: con người, lợi nhuận, thậm chí là ảnh hưởng tới nền kinh tế quốc dân,..
Người sử dụng lao động + người có trách nhiệm ntn đvs công tac ATLĐ?
một kỹ sưu ATLĐ, trên cương vị người giám sát lao động, bạn cần phải hiểu rằng: phân tích hệ
thống cần được đặt lên hang đầu, khả năng giải quyết theo diện rộng lâu dài khi sảy ra
TNLĐ.
Làm việc không an toàn gây hậu quả gì?
- Tai nạn chết người
- Tai nạn ở NMLD:
Quy định về ATLĐ trong NMLD:
- Ngày 22/ 09/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định: số1756/QĐ-TTg về việc đưa Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất vào danh mục công trình quantrọng liên quan đến an ninh quốc gia;
- Căn cứ điều 231/ Bộluật hình sựsố15/1999/QH10: Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về
an ninh quốc gia thì bị phạt từ 3 đến 12 năm, chung thân hoặc tử hình tùy thuộc vào các trường hợp
vi phạm;
- Trộm cắt trong nhà máy lọc dầu: 3-12 năm tù
Ý nghĩa của công tác BHLĐ:
- Ý nghĩa chính trị ?
- Ý nghĩa kinh tế ?
- Ý nghĩa xã hội ?
Revise Chapter 2: tai nạn lao động
Mục đích:
- Hiểu được một số khái niệm : tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, rủi ro, nguy cơ…
- Nguyên nhân gây tai nạn lao động .
- Bước đầu biết cách giảm nguy cơ gây TNLĐ trên phương diện kỹ thuật.
I. Khái niệm:
- Tai nạn lao động: là tai nạn xảy ra trong quá trình lai đông sản xuất , công tác do kết quả của sự tác
động đột ngột từ bên ngoài, làm chết người hoặc làm tổn thương hoặc làm phá hủy chức năng hoạt
động bình thường của một bộ phận nào đó của cơ thể.
- Bệnh nghề nghiệp là hiện trạng bệnh lý mag tính chất đặc trưng cho nghề nghiệp liên quan đến nghề
nghiệp do quá trình tiếp xúc thường xuyên và kéo dài của điều kiện lao động xấu.
II. Điều kiện lao động:
- Nghiên cứu về các công cụ lao động, phương tiện lao động, quy trình sản xuất. Những ảnh hưởng
của các yếu tố này đối với người lao động trong quá trình sản xuất như thế nào?
An toàn lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lao động - Người đăng: lecuongth3691-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
An toàn lao động 9 10 507