Ktl-icon-tai-lieu

An toàn lò phản ứng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Trang
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2371 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
Dec. 6-10, 2010

Biên dịch các bài giảng trong khóa đào tạo chuyên sâu về
đánh giá và phân tích an toàn lò phản ứng (JNES 2010)
***
Sản phẩm Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 04/HĐ NV 2012
Người thực hiện: Nguyễn Tú Oanh
Trung tâm An toàn Hạt nhân
Viện khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.

Khóa đào tạo về
phân tích an toàn thủy nhiệt lò phản ứng
December 6-10, 2010
VAEI/INST, Hanoi, Vietnam
Nhóm nghiên cứu an toàn thủy nhiệt,
Trung tâm nghiên cứu an toàn hạt nhân, JAEA

Takeshi TAKEDA
Page 1

Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
Dec. 6-10, 2010

Lịch dự kiến
Monday
(Dec. 6)

 Giới thiệu về JAEA
 Bài giảng về kỹ thuật nhiệt


Tuesday
(Dec. 7)

Nhiệt động lực học & Thủy lực

 Bài giảng về tai nạn mất chất tải nhiệt (LOCA)



Hiện tượng T/H trong quá trình LOCA vỡ lớn & nhỏ
Phát triển & xác minh các mô hình/phần mềm

Wednesday  Nét chính của phần mềm RELAP5
(Dec. 8)
 Điều khiển phần mềm RELAP5
Thursday

 Đào tạo thực hành
Các phân tích phần mềm RELAP5 về các thí nghiệm
mô phỏng LOCA vỡ trung bình với LSTF của JAEA

(Dec. 9)



Friday

 Thảo luận về các kết quả phân tích phần mềm
RELAP5
 Tóm tắt toàn bộ

(Dec.10)

Page 2

Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
Dec. 6-10, 2010

Đào tạo về phân tích an toàn thủy nhiệt lò phản ứng

Giới thiệu về
Cơ quan năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA)

Nhóm nghiên cứu an toàn thủy nhiệt,
Trung tâm nghiên cứu an toàn hạt nhân, JAEA

Takeshi TAKEDA

Page 3

Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
Dec. 6-10, 2010

Các trung tâm R & D của JAEA

Page 4

Tổ chức của Cơ quan năng lượng
(Tạm dịch)
Hội đồng nghiên cứu
an toàn hạt nhân
Trung tâm nghiên cứu an toàn hạt
nhân

Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
6-10, 2010
nguyên tử Nhật Bản Dec.
(JAEA)

Chủ tịch
Phó chủ tịch
Các giám đốc điều hành

Các kiểm
toán viên

Bộ phận quản lý
Vụ chính sách kế hoạch và quản trị
Vụ các vấn đề tổng hợp
Văn phòng kiểm toán
Văn phòng pháp luật

Trung tâm nghiên cứu khoa học cao cấp

Vụ cán bộ
Vụ quan hệ lao động

Cục Khoa học và kỹ thuật hạt nhân

Vụ tài chính ngân sách
Cục khoa học chùm lượng tử
Cục nghiên cứu và phát triển hợp nhất
Cục nghiên cứu và phát triển hệ thống
hạt nhân cao cấp

Các trung tâm R&D
(Các cơ sở nghiên cứu)
Văn phòng đại diện Tsuruga
T...
Page 1
Training of T/H Safety Analysis @ INST, Vietnam
Dec. 6-10, 2010
Kha đo to v
phân tch an ton thy nhit l phn ng
December 6-10, 2010
VAEI/INST, Hanoi, Vietnam
Nhm nghiên cu an ton thy nhit,
Trung tâm nghiên cu an ton ht nhân, JAEA
Takeshi TAKEDA
Biên dịch các bài giảng trong khóa đào tạo chuyên sâu về
đánh giá và phân tích an toàn lò phản ứng (JNES 2010)
***
Sản phẩm Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số 04/HĐ NV 2012
Người thực hiện: Nguyễn Tú Oanh
Trung tâm An toàn Hạt nhân
Viện khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân.
An toàn lò phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An toàn lò phản ứng - Người đăng: Nguyễn Thị Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
An toàn lò phản ứng 9 10 132