Ktl-icon-tai-lieu

an toàn vệ sinh lao động

Được đăng lên bởi nguyenthiphuongbhld
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5167 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đề án môn học

Mục lục
Mục lục............................................................................................................................................1
Lời nói đầu ......................................................................................................................................2
Chương I : Tổng quan về công ty TNHH KG VINA........................................................................3
1.Giới thiệu về công ty.................................................................................................................3
2. Sự phát triển của Công ty........................................................................................................3
3. Tình hình sản xuất của Công ty..............................................................................................4
Chương II : Tổ chức sản xuất tại công ty.......................................................................................7
1. Sơ đồ tổ chức tại công ty........................................................................................................7
...................................................................................................................................................7
2. Công tác quản lí.......................................................................................................................7
3. Chính sách về lao động của cơ sở.........................................................................................7
4. Người lao động........................................................................................................................8
Chương III : Hiện trạng công tác an toàn vệ sinh lao động của công ty.......................................9
1. Điều kiện lao đông, tác hại nghề nghiệp liên quan đến điều kiện vệ sinh, an toàn ở nơi
làm việc........................................................................................................................................9
2. Điều kiện lao động, tác hại nghề nghiệp do quá trình lao động chưa tốt..............................9
3. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp phổ biến tại nơi làm việc...................................................10
4. Chế độ an toàn và vệ sinh lao động tại công ty...................................................................13
Chương IV: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại
công ty...................................................................
Đề án môn học
Chương II : Tổ chức sản xuất tại công ty
1. Sơ đồ tổ chức tại công ty
Sơ đồ tổ chức tại công ty
Khu vực
kĩ thuật
Khu vực
cắt
Khu vực
là hơi
Kho
thành
phẩm
Kho
nguyên
liệu
Kho phụ
kiện
Khu vực
hành
chính
2. Công tác quản lí
- Giám đốc : Lee Joon Bong.
- Tổ chức thực hiện: Tổ chức nhân sự, tổ chức công đoàn: có vai trò là đại
điện hợp pháp, chính đáng cho người lao động chăm lo và bảo vệ quyền
lợi cho người lao động, ban chấp hành gồm chủ tích công đoàn và các ủy
viên ban chấp hành, số lượng đoàn viên của tổ chức công đoàn bao gồm:
172 đoàn viên.
3. Chính sách về lao động của cơ sở
Công ty đã thực hiện tốt và nghiêm túc luật lao động, chế độ chính sách
với người lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tổ chức cho
công nhân được đi nghỉ mát 1 năm/ 1 lần, đặc biệt là công ty chưa bao giờ
có tranh chấp lao động và đình công.
Chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động nữ, bồi dưỡng làm
việc tăng ca, khám sức khỏe định kì, khai báo tai nạn lao động, huấn luyện
bảo hộ lao động ,… được thực hiện khá đầy đủ và tốt
Cụ thể:
- Kiểm tra an toàn máy móc, định kì: Do tổ cơ khí đảm nhiệm.
- Khám sức khỏe: 6 tháng/lần (cận lâm sàng) 100% người lao động.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Phượng 7
an toàn vệ sinh lao động - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
an toàn vệ sinh lao động - Người đăng: nguyenthiphuongbhld
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
an toàn vệ sinh lao động 9 10 249