Ktl-icon-tai-lieu

An toàn xưởng

Được đăng lên bởi tuduong16789
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AN TOÀN XƯỞNG
A. Quy trình kỹ thuật an toàn cấp 1
1- Mọi cán bộ công nhân viên chức trước khi vào làm việc không được
uống rượi, bia và phải được nghỉ ngơi thoả đáng.
2- Phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi chế độ nội quy của Công ty, Xưởng,
phân Xưởng.
3- Cấm đi lại lung tung, phải mặc quần áo thao tác gọn gàng, có đầy đủ
trang bị phòng hộ lao động.
4- Không tự ý đóng mở, thao tác, sử dụng các máy móc, thiết bị không phải
phạm vi mình quản lý, chấp hành nghiêm kỷ luật, lao động, cấm ngủ gật, không
có nhiệm vụ không được vào Xưởng cũng như nơi làm việc.
5- Cấm hút thuốc lá và những việc gây ra tia lửa, khi cần phải làm đầy đủ
các thủ tục mới được phép dùng lửa.
6- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình thao tác và các quy trình kỹ thuật
an toàn, biết cách xử dụng các loại mặt nạ. Làm việc trên cao từ 3 m trở lên phải
đeo dây an toàn, túi đựng dụng cụ.
7- Không phải công nhân điện, không được sửa chữa các thiết bị về điện.
8- Cấm đứng ở nơi có khí độc tụ lại, không đứng ở những nơi đang
phóng( xả) khí độc.
9- Cấm đi lại và đứng ở những nơi đang cẩu vật lên cao, gần thiết bị đang
chuyển động, nơi đang xì dò, nơi đang thử áp các thiết bị, nơi đang xảy ra sự cố.
10- Biết xử dụng các trang thiết bị cứu hoả, biết số điện thoại của bộ phận
cứu hoả.
11- Cấm phơi quần áo, để vật dễ cháy trên đường ống thiết bị có nhiệt độ
cao.
12- Khi xảy ra sự cố, không đựơc hoảng sợ bỏ chạy, khi xảy ra sự cố nhanh
chóng tìm cách xử lý và báo cáo các đơn vị liên quan biết.
13- Những bộ phận chuyển động, hướng có tiếp xúc phải có bảo hiểm.

14- Khi đào đất phải được phép của phòng Cơ khí, phòng Đ- ĐLTĐH,
Phòng KTCN.
B. Quy trình an toàn cấp II
1- Công nhân đi ca phải chấp hành mọi quy định về an toàn của Công ty,
phải ghi chép đầy đủ, trung thực các số liệu khống chế ghi vào báo biểu.
2- Tích cực học tập tham gia các hoạt động về an toàn.
3- Công nhân mới vào làm việc phải được học và kiểm tra sát hạch hợp cách
về an toàn 3 cấp.
4- Khi vào các thùng, tháp để sửa chữa phải được phân tích khí độc hợp
cách và có người bảo vệ thì mới được tiến hành làm việc.
5- Khi thao tác sửa chữa các đường dịch NH 3 phải xả hết áp, trao đổi để
đuổi hết khí độc mới tiến hành sửa chữa sau khi đã có phiếu phân tích hợp cách.
6- Khi vận hành các thiết bị chuyển động nghiêm cấm không được mang
găng tay, tóc phải cuốn gọn, đội mũ.
7- Không được hút thuốc lá trong Xưởng, không được tùy tiện dùng lửa, khi
cần phải có giấy cho phép.
8- Mọi công nhân phải nắm được nơi để dụng cụ cứu hoả, mặt nạ phòng độc
v.v... nhớ...
AN TOÀN XƯỞNG
A. Quy trình kỹ thuật an toàn cấp 1
1- Mọi cán bộ công nhân viên chức trước khi vào làm việc không được
uống rượi, bia và phải được nghỉ ngơi thoả đáng.
2- Phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi chế độ nội quy của Công ty, Xưởng,
phân Xưởng.
3- Cấm đi lại lung tung, phải mặc quần áo thao tác gọn gàng, đầy đủ
trang bị phòng hộ lao động.
4- Không tự ý đóng mở, thao tác, sử dụng các máy móc, thiết bị không phải
phạm vi mình quản lý, chấp hành nghiêm kỷ luật, lao động, cấm ngủ gật, không
có nhiệm vụ không được vào Xưởng cũng như nơi làm việc.
5- Cấm hút thuốc những việc gây ra tia lửa, khi cần phải làm đầy đủ
các thủ tục mới được phép dùng lửa.
6- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy trình thaoc các quy trình kỹ thuật
an toàn, biết cách xử dụng các loại mặt nạ. Làm việc trên cao từ 3 m trở lên phải
đeo dây an toàn, túi đựng dụng cụ.
7- Không phải công nhân điện, không được sửa chữa các thiết bị về điện.
8- Cấm đứng nơi khí độc tụ lại, không đứng những nơi đang
phóng( xả) khí độc.
9- Cấm đi lại đứng những nơi đang cẩu vật lên cao, gần thiết bị đang
chuyển động, nơi đang xì dò, nơi đang thử áp các thiết bị, nơi đang xảy ra sự cố.
10- Biết x dụng c trang thiết bị cứu hoả, biết số điện thoại của bộ phận
cứu hoả.
11- Cấm phơi quần áo, đ vật dễ cháy trên đường ống thiết bị có nhiệt độ
cao.
12- Khi xảy ra sự cố, không đựơc hoảng sợ bỏ chạy, khi xảy ra sự cố nhanh
chóng tìm cách xử lý và báo cáo các đơn vị liên quan biết.
13- Những bộ phận chuyển động, hướng có tiếp xúc phải có bảo hiểm.
An toàn xưởng - Trang 2
An toàn xưởng - Người đăng: tuduong16789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
An toàn xưởng 9 10 577