Ktl-icon-tai-lieu

Android Basic

Được đăng lên bởi Trịnh Minh Đức
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2259 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cẩm Nang Android (Nâng Cấp)
Bài 1: Activities...................................................................................................................1
I. Creating An Activity....................................................................................................2
1. Implementing a user interface.................................................................................2
2. Declairing the activity in the manifest.....................................................................3
II. Starting an Activity.....................................................................................................4
1. Starting an activity for a result.................................................................................5
III. Shutting Down an Activity........................................................................................6
IV. Managing the Activity Lifecycle...............................................................................6
1. Implementing the lifecycle callbacks......................................................................7
2. Saving activity state...............................................................................................11
3. Handing configuration changes.............................................................................13
4. Coordinating activities...........................................................................................13
Bài 2: Tasks And Back Stack............................................................................................15
I. Saving activity state....................................................................................................18
II. Managing Tasks........................................................................................................18
1. Defining launch modes..........................................................................................19
2. Handling affinities.................................................................................................22
3. Clearing the back stack..........................................................................................24
4. Starting a task........................................................................................................24
Bài 3: Processes And Threads...........................................................................................26
I. Processes..................................................
Cẩm Nang Android (Nâng Cấp)
Bài 1: Activities...................................................................................................................1
I. Creating An Activity....................................................................................................2
1. Implementing a user interface.................................................................................2
2. Declairing the activity in the manifest.....................................................................3
II. Starting an Activity.....................................................................................................4
1. Starting an activity for a result.................................................................................5
III. Shutting Down an Activity........................................................................................6
IV. Managing the Activity Lifecycle...............................................................................6
1. Implementing the lifecycle callbacks......................................................................7
2. Saving activity state...............................................................................................11
3. Handing configuration changes.............................................................................13
4. Coordinating activities...........................................................................................13
Bài 2: Tasks And Back Stack............................................................................................15
I. Saving activity state....................................................................................................18
II. Managing Tasks........................................................................................................18
1. Defining launch modes..........................................................................................19
2. Handling affinities.................................................................................................22
3. Clearing the back stack..........................................................................................24
4. Starting a task........................................................................................................24
Bài 3: Processes And Threads...........................................................................................26
I. Processes....................................................................................................................26
1. Process lifecycle....................................................................................................27
II. Threads......................................................................................................................29
1. Worker threads.......................................................................................................30
2. Thread-safe modes.................................................................................................32
III. Interprocess Communication...................................................................................32
Bài 1: Activities
Một Activity là một thành phần ứng dụng mà cung cấp một màn hình để người
dùng có thể tương tác để làm một cái gì đó, chẳng hạn như quay số điện thoại,
chụp ảnh, gửi email, hoặc xem bản đồ. Mỗi hoạt động được cho bởi một cửa sổ để
vẽ giao diện người dùng của nó. Cửa sổ thường fill đầy màn hình, nhưng có thể
nhỏ hơn so với màn hình và nổi lên trên các cửa sổ khác.
Một ứng dụng thường bao gồm nhiều hoạt động được ràng buộc loosely với nhau.
Thông thường, một activity trong trong một ứng dụng được quy định như như là
“main” activity, được trình bày cho người dùng khi launch ứng dụng lần đầu tiên.
Sau đó, mỗi activity có thể start một activity khác để thực hiện các hành động
khác nhau. Mỗi lần một activity mới được start, activity trước đó được stop,
nhưng hệ thống vẫn giữ activity trong một stack (gọi là "back stack"). Khi một
activity mới được start, nó được push lên back stack và nhận focus. Back stack
tuân thủ quy tác "last in, first out", do đó, khi user được thực hiện với activity
hiện tại và nhấn phím BACK, nó được popped khỏi stack (và được phá hủy) và
Nguyễn Công Tuệ Page 1 of 33
Android Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Android Basic - Người đăng: Trịnh Minh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Android Basic 9 10 523