Ktl-icon-tai-lieu

ANDROID BOX CAO CẤP MINIX NEO X7

Được đăng lên bởi pruedence122
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
X7


 RAM : 2GB DDR3
 ROM : 16GB
3170K

LiveBox Q








1 GB RAM DDR3
4GB ROM
Dual Core CPU
Android 4.2
High Gain Wifi
HDMI 1.4 Output
Support Full HD up to 2160p
2190K

...
X7



RAM : 2GB DDR3
ROM : 16GB
3170K
LiveBox Q

1 GB RAM DDR3
4GB ROM
Dual Core CPU
Android 4.2
High Gain Wifi
HDMI 1.4 Output
Support Full HD up to 2160p
2190K
ANDROID BOX CAO CẤP MINIX NEO X7 - Trang 2
ANDROID BOX CAO CẤP MINIX NEO X7 - Người đăng: pruedence122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ANDROID BOX CAO CẤP MINIX NEO X7 9 10 996