Ktl-icon-tai-lieu

Android Hướng dẫn cài đặt môi trường SDK

Được đăng lên bởi kimnamcham92
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 962 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Part 2-a

Android Environment
SDK
Notes are based on:
Android Developers


1

2A. Android Environment: Eclipse & ADT

Android Development Tools(ADT) plugin dành cho Eclipse gắn phần mở rộng cho Eclipse IDE.
Nó cho phép ta tạo và debug ứng dụng Android application nhanh hơn và dễ hơn.

Ưu điểm

1. Cho phép sử dụng các công cụ phát triển Android (Android development tools) từ bên trong Eclipse
IDE. Ví dụ:

•
•
•

Chụp screenshot,
Debug / đặt các breakpoint, và
Xem thông tin về thread và processtrực tiếp từ Eclipse.

2. NewProject Wizardgiúp ta nhanh chóng tạo và set up tất cảcác file cơ bản mà ta sẽ cần cho một
ứng dụng Android mới.

3. Nótự động hóa và đơn giản hóa quy trình xây dựngứng dụng Android.
4. Nó cung cấp mộttrình soạn thảo mã Androidgiúp ta viết mã XML choAndroid manifestvàresource file.
5. Nó sẽexportproject của ta thành một signed APK để giao cho người dùng.

2

2

2A. Android Environment: Eclipse & ADT

Typical Layout of the Eclipse IDE for Android Development

3

3

2A. Android Environment: Eclipse & ADT

Typical Layout of the Eclipse IDE for Android Development
(details…)

Android SDK and AVD Manager
New Android Project

DDMS Perspective
Dalvik Debugging Monitoring System

4

4

2A. Android Environment: Eclipse & ADT
SETUP
Download the Android SDK – Installing on Windows, Linux, Mac OS
This page is taken from

Windows

installer_r16-windows.exe 

Mac OS X (intel)

android-sdk_r16-mac_86.zip

Linux (i386)

android-sdk_r16-linux_86.tgz

Tổng quan về các bước cài đặt Android SDK:

1. Chuẩn bị máy tính đáp ứng được các yêu cầu hệ thống.
2. Cài gói SDK starter lấy từ trang web link ở trên.
3. Cài ADT Plugin cho Eclipse (nếu sẽ dùng Eclipse để viết ứng dụng).
4. Bổ sung cho SDK các Android platform và các component khác.
5. Xem nội dung của Android SDK (tùy chọn).
Để bắt đầu, tải gói cài đặt thích hợp từ link ở trên, sau đó đọc hướng dẫn Installing the SDK.
()

5

5

2A. Android Environment: Eclipse & ADT

Installing the SDK (Link:)

Trang này mô tả cách cài Android SDK và thiết lập môi trường phát triển
cho lần đầu

Updating?
Nếu đang dùng Android SDK, ta nên cập nhật tool hoặc platform mới bằng cách dùng Android SDK and AVD Manager,
thay vì download một gói SDK starter mới.

Step 1. Chuẩn bị máy tính

1.

Đã cài bảnJDKmới nhất.

2.

Đã cài Eclipse (có thể tải từhttp...






Android Hướng dẫn cài đặt môi trường SDK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Android Hướng dẫn cài đặt môi trường SDK - Người đăng: kimnamcham92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Android Hướng dẫn cài đặt môi trường SDK 9 10 786