Ktl-icon-tai-lieu

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Được đăng lên bởi dangchihien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1615 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Ths. Nguyễn Tường Dũng
Trường Đại học Kinh tế- kỹ thuật Bình Dương

Đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đang là vấn đề cốt tử để nâng cao chất lượng giáo dục.
Công nghệ thông tin và truyền thông với những ưu điểm nổi trội của mình đã nhanh chóng làm thay
đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư duy của con người. Tuy nhiên, trong lĩnh vực
giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào việc đổi mới phương pháp giảng
dạy của chúng ta hiện còn đang còn nhiều hạn chế.
Dạy học với máy tính

Công nghệ thông tin và truyền thông với khả năng cung
cấp một lượng thông tin khổng lồ đang trở thành một nguồn
tài nguyên quý giá, giúp người học có thể dễ dàng chia sẻ,
trao đổi thông tin trên phạm vi toàn cầu một cách nhanh
chóng thông qua mạng Internet. Điểm nổi bật của phương
pháp giảng dạy bằng công nghệ thông tin so với phương
pháp giảng dạy truyền thống là sự đa dạng trong việc cung
cấp thông tin, tài liệu cho người học: thông qua hình ảnh, chữ
viết, âm thanh sống động, video, mô phỏng… làm cho người
học thích học hơn, dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến thức hơn và qua đó tác động một cách tích cực tới sự
phát triển trí tuệ của người học.
Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm đổi mới phương pháp
giảng dạy là một công việc lâu dài, khó khăn đòi hỏi nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và
năng lực của đội ngũ giáo viên. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào
việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở nước ta còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong quá trình
thực hiện, do:
 Ảnh hưởng của phương pháp dạy học cũ còn khá nặng nề nên việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực và tính hiệu
quả của nó.
 Máy tính điện tử chỉ thực sự hiệu quả đối với một số bài giảng chứ không phải toàn bộ chương
trình nên nó không thể hỗ trợ giáo viên hoàn toàn trong tất cả các tiết học, các môn học.
 Chưa có những bộ tiêu chí chuẩn mực dùng cho việc đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy nên việc đánh giá hiệu quả của nó còn cảm tính, thiếu
chính xác.
 Chính sách, cơ chế quản lý còn chưa tạo được động lực trong giáo viên. Người đầu tư nhiều cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy cũng chỉ hưởng quyền lợi
như người không làm gì cả.
 Giá thành các phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng...
Dạy học với máy tính
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Ths. Nguyễn Tường Dũng
Trưng Đại hc Kinh tế- k thuật Bình Dương
Đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đang vấn đề cốt tử để nâng cao chất lượng giáo dục.
Công nghệ thông tin truyền thông với những ưu điểm nổi trội của nh đã nhanh chóng làm thay
đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách duy của con người. Tuy nhiên, trong lĩnh vực
giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào việc đổi mới phương pháp giảng
dạy của chúng ta hiện còn đang còn nhiều hạn chế.
Công nghệ thông tin truyền thông với khả năng cung
cấp một lượng thông tin khổng lồ đang trở thành một nguồn
tài nguyên quý giá, giúp người học thể dễ dàng chia sẻ,
trao đổi thông tin trên phạm vi toàn cầu một cách nhanh
chóng thông qua mạng Internet. Điểm nổi bật của phương
pháp giảng dạy bằng công nghệ thông tin so với phương
pháp giảng dạy truyền thống sự đa dạng trong việc cung
cấp thông tin, tài liệu cho người học: thông qua hình ảnh, chữ
viết, âm thanh sống động, video, mô phỏng… làm cho người
học thích học hơn, dễ tiếp thu ghi nhớ kiến thức hơn qua đó tác động một cách ch cực tới sự
phát triển trí tuệ của người học.
Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông nhằm đổi mới phương pháp
giảng dạy một công việc lâu dài, khó khăn đòi hỏi nhiều điều kiện về sở vật chất, tài chính
năng lực của đội ngiáo viên. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào
việc đổi mới phương pháp giảng dạy nước ta còn gặp nhiều khó khăn hạn chế trong quá trình
thực hiện, do:
Ảnh hưởng của phương pháp dạy học còn khá nặng nề nên việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực và tính hiệu
quả của nó.
Máy tính điện tử chỉ thực sự hiệu quả đối với một số bài giảng chứ không phải toàn bộ chương
trình nên nó không thể hỗ trợ giáo viên hoàn toàn trong tất cả các tiết học, các môn học.
Chưa có những bộ tiêu chí chuẩn mực dùng cho việc đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy nên việc đánh giá hiệu quả của còn cảm tính, thiếu
chính xác.
Chính sách, cơ chế quản còn chưa tạo được động lực trong giáo viên. Người đầu nhiều cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp giảng dạy cũng chỉ hưởng quyền lợi
như người không làm gì cả.
Giá thành các phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy như y
tính, máy chiếu… còn khá cao nên các trường học chưa thể triển khai rộng rãi.
Mạng Internet tốc độ đường truyền thấp, hay bị kẹt mạng, giá thành Internet còn cao so với đa
số người học cũng những trở ngại lớn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới
phương pháp giảng dạy.
Giáo viên không đủ kiến thức, kỹ năng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi
mới phương pháp giảng dạy cho hiệu quả nên không nhiệt tình tìm mọi cách tránh việc ứng
dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
Để đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp
giảng dạy, chúng ta cần phải quan tâm đến các vấn đề sau:
Thiết lập các quy định thống nhất vvai trò của công nghệ thông tin truyền thông đối với lĩnh
vực giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp giảng dạy nói riêng.
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Trang 2
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Người đăng: dangchihien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 9 10 285