Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của vật liệu học và 10 thành tựu của Cách mạng vật liệu hiện đại

Được đăng lên bởi Trần Quân Bảo
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

BÀI TẬP NHÓM
Môn: Vật liệu học
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thức
Nhóm:CKD 2832
Sinh viên thực hiện:
Năm học: 2014-2015

I.

Vai trò của vật liệu cơ khí đối với quá trình
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công nghiệp cơ khí là một ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan
trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế bởi vì đây là một ngành
công nghiệp sản xuất ra máy móc, thiết bị cung cấp cho toàn bộ cho
các ngành kinh tế khác.
Công nghiệp cơ khí cung cấp máy móc thiết bị cho mọi lĩnh
vực từ sản xuất đến tiêu dùng. Bởi bất cứ lĩnh vực nào cũng đều
cần phải có sự hỗ trợ từ các sản phẩm cơ khí để nâng cao năng lực
sản xuất.Có thể kể đến là sản phẩm cơ khí phục vụ ngành xây dựng
như cấu kiện xây dựng, ống thép, ống gang cầu, cửa sắt, máy trộn
vữa…; Sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy nổ,
máy cày bừa, máy chế biến thức ăn, thiết bị bơm nước, nuôi tôm;
Sản phẩm cơ khí tiêu dùng như quạt điện, tivi, điều hòa, tủ lạnh,
máy giặt, máy sưởi, máy in, linh kiện điện tử; Sản phẩm cơ khí ô tô,
xe gắn máy, tàu thủy... Như vậy, ngành công nghiệp cơ khí phát
triển sẽ trực tiếp kéo theo sự phát triển của tất cả các ngành công
nghiệp khác như công nghiệp ô tô, công nghiệp tàu thủy, công
nghiệp thực phẩm….
Thực tế cho thấy, trên thế giới không có bất kỳ quốc gia nào
thực hiệnthành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà lại
không có nền công nghiệp cơ khí mạnh, sự phát triển của ngành
công nghiệp cơ khí vừa là nền tảng vừa là động lực cho sự phát triển
của tất cả các ngành nghề khác nhau trong xã hội, nó còn có tác
động tích cực đến ngành dịch vụ thông qua sự phát triển của mạng
lưới phân phối, thu hút số lượng lao động xã hội, tham gia vào quá
trình phân công lao động và hợp tác quốc tế. Phát triển công nghiệp
1

cơ khí sẽ cho phép các nước tiết kiệm được những khoản ngoại tệ
lớn dành cho nhập khẩu máy móc thiết bị hàng năm và phát huy
được thế mạnh cạnh tranh của nguồn nhân lực của các nước đang
phát triển.
Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước với mục tiêu phần đấu đến năm 2020 trở thành nước công
nghiệp. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà nội dung là xây dựng nền
kinh tế mà sản phẩm của nó chủ yếu được sản xuất bằng máy móc,
thiết bị hiện đại do vậy ngành công nghiệp cơ khí càng có vai trò
quan trọng, hơn nữa Việt Nam là đất nước xuất phát điểm thuần
nông, có số dân lớn do vậy chúng ta không thể tiến hành sự nghiệp
công nghiệp hóa, h...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
BÀI TẬP NHÓM
Môn: Vật liệu học
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Thức
Nhóm:CKD 2832
Sinh viên thực hiện:
Năm học: 2014-2015
Ảnh hưởng của vật liệu học và 10 thành tựu của Cách mạng vật liệu hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của vật liệu học và 10 thành tựu của Cách mạng vật liệu hiện đại - Người đăng: Trần Quân Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Ảnh hưởng của vật liệu học và 10 thành tựu của Cách mạng vật liệu hiện đại 9 10 254