Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp

Được đăng lên bởi Stephan Aaron Chang
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ảnh hưởng tương hỗ của các phần
tử trong hệ anten phức tạp
1.Trở kháng vào của hệ 2 chấn tử

e1, e2: SĐĐ đầu vào mỗi chấn tử
Z11, Z22: Trở kháng riêng của hai chấn tử
Z12: Trở kháng tương hỗ hai chấn tử

Ảnh hưởng tương hỗ của các phần
tử trong hệ anten phức tạp

Biểu diễn dưới dạng phức

Khi đó:

Ảnh hưởng tương hỗ của các phần
tử trong hệ anten phức tạp
Điện trở bức xạ của hệ 2 chấn tử

Không phụ thuộc vào điện
kháng riêng và điện kháng
tương hỗ

Chấn tử chủ động và thụ động
Chấn tử chủ động: nối với nguồn và có khả năng tự
bức xạ
Chấn tử thụ động:không được cấp nguồn

Chấn tử chủ động và thụ động
Áp dụng hệ phương trình Kirchhoff

Suy ra:

Trở kháng vào

Hệ thống bức xạ

Hệ thống thẳng

Hệ thống phẳng

Hệ thống khối

Hệ thống bức xạ thẳng
- Các phần tử bức xạ có tâm pha nằm trên đường thẳng

- Cường độ trường bức xạ của hệ thống

(1)

Hệ thống bức xạ thẳng
- Quan hệ của dòng trên phần tử n so với dòng của phần tử thứ 1

(2)

- Hàm phương hướng véctơ phức của trường tổng hợp:
(3)

Hệ thống bức xạ thẳng

- Trong đó:

(4)

- Hàm phương hướng tổ hợp:
(5)

Hệ thống bức xạ thẳng
Khi đó (1) trở thành:

Nếu

là cường độ trường bức xạ
của phần tử thứ 1

Thì

Nhận xét (5):
- Là cấp số nhân
- Có thể xác định qua phương pháp hình học

Hệ thống bức xạ thẳng

Môđun hàm phương hướng tổ hợp:

Hệ thống bức xạ thẳng
Hàm phương hướng biên độ tổ hợp:

(6)

Argument của fKN:

Tâm pha của hệ thống:

Khi α = 0  (6) đạt cực đại
Khi α # 0 và θ thỏa mãn điều kiện đồ thị vectơ khép kín
hướng bức xạ 0

Hệ thống bức xạ thẳng
Hàm phương hướng biên độ tổ hợp chuẩn hóa:

(7)

Ví dụ N=5

Hệ thống bức xạ thẳng

Hệ thống bức xạ thẳng
(8)

(9)

Hệ thống bức xạ đồng pha

(10)

(11)

Theo hướng cực đại chính:

Hệ thống bức xạ đồng pha
- Hướng bức xạ không xác định từ điều kiện:

Hệ thống bức xạ đồng pha
- Xác định độ rộng búp sóng chính:

Hệ thống bức xạ đồng pha

Thay vào (11) sẽ nhận được các cực đại phụ:

Khi N lớn, cực đại
phụ thứ 1:

Hệ thống bức xạ luân phiên đảo pha

(12)

Góc pha theo quy luật sóng chạy

Góc pha theo quy luật sóng chạy

Nếu d/λ<<1 thì:

Khi đó:

Anten sóng chạy

Anten sóng nhanh

Anten sóng chậm

Bức xạ của hệ hai chấn tử

Hàm phương hướng tổ hợp

Bức xạ của hệ hai chấn tử

- Hướng bức xạ cực đại

Bức xạ của hệ hai chấn tử
- Hướng bức xạ không

Nhận xét khi d/λ<1/2

Bức xạ của hệ hai chấn tử

- Hướng bức xạ cực đại

Nhận xét khi d/λ<1/2?

Bức xạ của hệ hai chấn tử
- Hướng bức xạ không

Nhận xét khi n=0

Bức xạ của hệ hai chấn ...
Ảnh hưởng tương hỗ của các phần
tử trong hệ anten phức tạp
1.Trở kháng vào của hệ 2 chấn tử
e1, e2: SĐĐ đầu vào mỗi chấn tử
Z11, Z22: Trở kháng riêng của hai chấn tử
Z12: Trở kháng tương hỗ hai chấn tử
Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp - Người đăng: Stephan Aaron Chang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Ảnh hưởng tương hỗ của các phần tử trong hệ anten phức tạp 9 10 857