Ktl-icon-tai-lieu

AOIP CALYS 50

Được đăng lên bởi inosofts
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AOIP - CALYS 50: Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng dành cho ứng dụng cơ bản
Đo và giả lập:
Nhiệt độ: lên đến 0,014% RDG
Trở kháng: lên đến 0012% RDG, dải 4 KΩ
Dòng: lên đến 0,0175% RDG, 50 phạm vi mA + LOOP 24 V
Điện áp: lên đến 0013% RDG, khoảng 50 V
Tần số: lên đến 0.005% RDG, phạm vi 20 KHz (10 KHz trong giả lập)
Tính năng:
Cảm biến nhiệt điện trở : Đo và giả lập
Cặp nhiệt điện: Đo và giả lập
Dòng DC: Đo và giả lập
Áp DC: Đo +Phát
Tần số, xung: Đo + Phát
Trở kháng: Đo + nguồn

...
AOIP - CALYS 50: Thiết bị hiệu chuẩn đa chức năng dành cho ứng dụng cơ bản
Đo và giả lập:
Nhiệt độ: lên đến 0,014% RDG
Trở kháng: lên đến 0012% RDG, dải 4 KΩ
Dòng: lên đến 0,0175% RDG, 50 phạm vi mA + LOOP 24 V
Điện áp: lên đến 0013% RDG, khoảng 50 V
Tần số: lên đến 0.005% RDG, phạm vi 20 KHz (10 KHz trong giả lập)
Tính năng:
Cảm biến nhiệt điện trở : Đo và giả lập
Cặp nhiệt điện: Đo và giả lập
Dòng DC: Đo và giả lập
Áp DC: Đo +Phát
Tần số, xung: Đo + Phát
Trở kháng: Đo + nguồn
AOIP CALYS 50 - Người đăng: inosofts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
AOIP CALYS 50 9 10 397