Ktl-icon-tai-lieu

ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA VÀ TRỌNG LỰC ĐỂ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG

Được đăng lên bởi yup87
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

NGUYỄN TRƯỜNG LƯU

ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ
XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA
VÀ TRỌNG LỰC ĐỂ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT
VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN
VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG

Chuyên ngành: Địa vật lý
Mã số:

62.44.61.01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT

HÀ NỘI - 2011

2
Công trình nghiên cứu được hoàn thành tại Bộ môn Địa vật lý,
Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Người hướng hẫn:
1. GS.TSKH Phạm Năng Vũ
2. TS Nguyễn Tài Thinh

Phản biện 1:
Phản biện 2:
Phản biện 3:

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Cơ sở họp tại
trường Đại học mỏ - Địa chất, Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
Vào hồi:
giờ ngày tháng năm 2011

Có thể tìm hiểu luận án tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
* Ở các nước trên thế giới, phương pháp bay đo từ phổ gamma phục vụ điều
tra địa chất và khoáng sản đã và đang được áp dụng rộng rãi. Các nước phát triển
như Liên Xô, Canada, Australia, .... ngoài việc áp dụng các phương pháp bay đo
từ, phổ gamma trong tổ hợp các phương pháp địa vật lý hàng không còn tiến
hành phương pháp bay đo điện từ tỷ lệ lớn nhằm phục vụ công tác tìm kiếm thăm
dò khoáng sản. Các phương pháp xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý hàng không
nói chung và tài liệu bay đo từ phổ gamma nói riêng đã đạt được kết quả cao,
đóng góp rất lớn trong công tác điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản.
* Ở Việt nam tổ hợp phương pháp bay đo từ, phổ gamma tỷ lệ 1: 50.000 đến
1: 25.000 được tiến hành từ những năm 80 thế kỷ trước; công tác đo vẽ
trọng lực được tiến hành trong các đề án sản xuất độc lập ở các tỷ lệ khác
nhau và quy mô cũng khác nhau. Sau những năm thập kỷ 90 đến nay, tổ
hợp phương pháp bay đo từ, phổ gamma tỷ lệ 1: 50.000 kết hợp đo vẽ
trọng lực mặt đất tỷ lệ 1: 100.000 được Liên đoàn Vật lý Địa chất áp dụng
thường xuyên trong các đề án sản xuất của Cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam. Đến nay đã hoàn thành được khoảng 100.000 km2 chiếm gần
1/3 diện tích toàn lãnh thổ, các diện tích đã bay đo từ phổ gamma tập trung
chủ yếu từ Thanh Hoá đến Lâm Đồng, diện tích đo vẽ trọng lực cũng gần
như phủ kín hết diện tích bay đo. Kết quả bay đo địa vật lý đã có nhiều
đóng góp trong điều tra địa chất và đánh giá khoáng sản, đặc biệt đã phát
hiện nhiều mỏ mới quan trọng như: uran (Quảng Nam), fluorit (Bình
Định), magnesit (Gia Lai), vàng (Sơn Hòa), vàng, thiếc ở các vùng Hà
Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Lâm Đồng v.v.
Các tài liệu nghiên cứu c...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
NGUYỄN TRƯỜNG LƯU
ÁP DNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HC THNG KÊ
XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA
VÀ TRNG LC Đ NGHIÊN CU CU TRÚC ĐA CHT
VÀ QUY LUT PHÂN B KHOÁNG SẢN
VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG
Chuyên ngành: Địa vật lý
Mã số: 62.44.61.01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ĐỊA CHẤT
HÀ NỘI - 2011
1
ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA VÀ TRỌNG LỰC ĐỂ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA VÀ TRỌNG LỰC ĐỂ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG - Người đăng: yup87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC THỐNG KÊ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH TÀI LIỆU BAY ĐO TỪ PHỔ GAMMA VÀ TRỌNG LỰC ĐỂ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN VÙNG PHAN RANG - NHA TRANG 9 10 767