Ktl-icon-tai-lieu

Áp lực mỏ

Được đăng lên bởi Bố Kubi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 982 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ÁP LỰC MỎ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ÁP LỰC MỎ
1. Áp lực mỏ
 Khái niệm: Áp lực mỏ là lực trong đá mỏ xung quanh hầm lò tác động lê
vì chống hầm lò, khối đá nguyên, trụ than, khối đá chèn
 Các nguyên nhân gây ra áp lưc mỏ là:
 Do trọng lượng của đá vách
 Do đất đá giá trên bị tách lớp
 Do tính chất cơ lý, thành phần thạch học, độ ngậm nước của đất đá
 So sự thay đổi về chiều dày và góc dốc vỉa
 Do các phương pháp khai thác than khác nhau
 Khái niệm điều khiển áp lực mỏ: Là tập hợp các biện pháp chống giữ,
chèn lò, trình tự phá hủy đá vách được áp dụng để bảo vệ hầm lò không bị
áp lực mỏ phá hủy.
 Các trị số gây ảnh hưởng đến trị số và đặc điểm xuất hiện của áp lực mỏ
+ thành phần, cấu tạo, tính chất cơ lý của đất đá mỏ:
 Độ sâu khai thác
 Chiều dày vỉa than
 Chiều dài lò chợ
 Tốc độ dịch chuyển của gương lò
 Độ dốc của vỉa than và đá
 Tải trọng, đặc điểm kết cấu của vì chống lò
2. Các loại địa tầng trong mỏ hầm lò
 Đá mỏ được phân biệt theo các yếu tố:
 Các điều kiện thế nằm
 Thành phần hóa học và thạch học
 Cấu trúc phản ánh kích thước và phân bố các phần tử khoáng vật
 Lực liên kết giữa các phần tử khoáng vật
 Lối cấu trúc
 Địa tầng có thể có cấu trúc rất khác nhau từ đồng chất đến rất phức tạp
bao gồm cả tính phân lớp, độ nứt nẻ, sự biến vị … Cấu trúc của địa tầng
thường biến đổi theo không gian.
o Có thể chia địa tầng thành các loại sau:
 Đồng chất
 Khối lớn
 Khối nhỏ (nứt nẻ)
 Cấu trúc phức tạp
 Địa tầng hỗn hợp

Phổ biến nhất là các địa tầng hỗn hợp, phân lớp, khối lớn
3. Phân loại đất đá mỏ
 Mục đích : Lựa chọn vì chống phù hợp với điều kiện đất đá cụ thể
 Phân loại theo đá vách:
 Vách giả: m = 0,5  0,6 m, lớn nhất là 1m nằm ngang trên vỉa than
 Vách trực tiếp: nằm trên vỉa than, quyết định chủ yếu để xác định
giá trị áp lực tác dụng lên lò chợ
 Vách cơ bản: Là lớp đất đá bền chắc, khó sập nằm trên vách trực
tiếp và không sập đồng thời với lớp này.
 Phân loại theo đá trụ:
 Trụ giả: là lớp đá mỏng rất dễ bị phá hủy trong quá trình khấu than.
Ảnh hưởng đến quá trình điều khiển áp lực
 Trụ trực tiếp: Là lớp đá nằm ngang dưới vỉa than khi không có trụ
giả, liên quan đến các hiện tượng bùng nền → khoảng không gian
lò chợ bị thu hẹp → Kích thước nhỏ nhất của vì chống
 Trụ cơ bản: Là lớp đất đá vững chắc nằm dưới trụ trực tiếp
 Phân loại theo độ phân lớp của đất đá:
o Nguyên nhân gây ra sự phân lớp là sự đan xen của các lớp đất đá
yếu và các lớp đất đá bền vững trong đó sự tách lớp xảy ra theo các
lớp đất đá yếu
o Ch...
ÁP LỰC MỎ
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ÁP LỰC MỎ
1. Áp lực mỏ
Khái niệm: Áp lực mỏ là lực trong đá mỏ xung quanh hầm lò tác động lê
vì chống hầm lò, khối đá nguyên, trụ than, khối đá chèn
Các nguyên nhân gây ra áp lưc mỏ là:
Do trọng lượng của đá vách
Do đất đá giá trên bị tách lớp
Do tính chất cơ lý, thành phần thạch học, độ ngậm nước của đất đá
So sự thay đổi về chiều dày và góc dốc vỉa
Do các phương pháp khai thác than khác nhau
Khái niệm điều khiển áp lực mỏ: Là tập hợp các biện pháp chống giữ,
chèn lò, trình tự phá hủy đá vách được áp dụng để bảo vệ hầm lò không bị
áp lực mỏ phá hủy.
Các trị số gây ảnh hưởng đến trị số và đặc điểm xuất hiện của áp lực mỏ
+ thành phần, cấu tạo, tính chất cơ lý của đất đá mỏ:
Độ sâu khai thác
Chiều dày vỉa than
Chiều dài lò chợ
Tốc độ dịch chuyển của gương lò
Độ dốc của vỉa than và đá
Tải trọng, đặc điểm kết cấu của vì chống lò
2. Các loại địa tầng trong mỏ hầm lò
Đá mỏ được phân biệt theo các yếu tố:
Các điều kiện thế nằm
Thành phần hóa học và thạch học
Cấu trúc phản ánh kích thước và phân bố các phần tử khoáng vật
Lực liên kết giữa các phần tử khoáng vật
Lối cấu trúc
Địa tầng có thể có cấu trúc rất khác nhau từ đồng chất đến rất phức tạp
bao gồm cả tính phân lớp, độ nứt nẻ, sự biến vị … Cấu trúc của địa tầng
thường biến đổi theo không gian.
o Có thể chia địa tầng thành các loại sau:
Đồng chất
Khối lớn
Khối nhỏ (nứt nẻ)
Cấu trúc phức tạp
Địa tầng hỗn hợp
Áp lực mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp lực mỏ - Người đăng: Bố Kubi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Áp lực mỏ 9 10 283