Ktl-icon-tai-lieu

ardunio

Được đăng lên bởi maimit3692
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2471 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CƠ BẢN ARDUINO

TP.HCM, Tháng 5, Năm 2014.

MỤC LỤC:
Lời nói đầu.
Chương 1: Tổng quan về Arduino Uno. ........................................................................... 1
1. Tổng quan. ................................................................................................................. 1
2. Sơ đồ chân của Arduino. .......................................................................................... 2
Chương 2: Cài đặt chương trình Arduino IDE và Driver cho Arduino ....................... 4
1. Cài đặt chương trình Arduino IDE ......................................................................... 4
2. Cài đặt Driver ............................................................................................................ 5
3. Arduino IDE .............................................................................................................. 7
Chương 3: Hướng dẫn cài đặt bản mô phỏng Arduino trên Proteus.......................... 11
Chương 4: Giao tiếp Arduino với một số linh kiện điện tử. ......................................... 13
1) Project 1: Led nhấp nháy. ...................................................................................... 13
2) Project 2 : Đèn sáng khi nhấn phím. ..................................................................... 18
3) Project 3 : Led sáng dần từ led 1 đến led 10 và ngược lại. .................................. 21
4) Project 4 : Led sáng dần từ led 1 đến led 10 và ngược lại thời gian delay thay
đổi được. ......................................................................................................................... 24
5) Project 5: Điều khiển tốc độ động cơ bằng PWM. ............................................... 27
6) Project 6 : Điều khiển động cơ bằng L293D. ........................................................ 31
7) Project 7: Giao tiếp Arduino với LCD 16x2. ........................................................ 34
8) Project 8: Giao tiếp với máy tính. .......................................................................... 47
9) Project 9. Đo nhiệt độ môi trường dùng LM35D hiển thị LCD và Serial
Monitor. .......................................................................................................................... 49
10)

Project 10: Giao tiếp Arduino với Servo motor. ............................................... 54

Tài liệu tham khảo. .............................
HC VIN HÀNG KHÔNG VIT NAM
KHOA ĐIỆN T VIN THÔNG
------
NG DN S DỤNG CƠ BẢN ARDUINO
TP.HCM, Tháng 5, Năm 2014.
ardunio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ardunio - Người đăng: maimit3692
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ardunio 9 10 119