Ktl-icon-tai-lieu

Aster Use Guide V2

Được đăng lên bởi 08khmt
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 3003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ASTER Users Handbook

ASTER User
Handbook
Version 2

Michael Abrams
Simon Hook
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Dr.
Pasadena, CA 91109
Bhaskar Ramachandran
EROS Data Center
Sioux Falls, SD 57198

2

ASTER Users Handbook

Acknowledgments
This document was prepared at the Jet Propulsion Laboratory/California Institute of Technology.
Work was performed under contract to the National Aeronautics and Space Administration.

3

ASTER Users Handbook
Table of Contents
1.0 Introduction to ASTER ............................................................................................................. 8
2.0 The ASTER Instrument ............................................................................................................ 8
2.1 The VNIR Instrument ......................................................................................................... 11
2.2 The SWIR Instrument ......................................................................................................... 12
2.3 The TIR Instrument............................................................................................................. 13
3.0 ASTER Level-1 Data.............................................................................................................. 16
3.1 ASTER Level-1A Data ....................................................................................................... 19
3.1.1 ASTER Level-1A Browse ........................................................................................... 19
3.2 ASTER Level-1B Data ....................................................................................................... 21
3.2.1 ASTER Level-1B Browse............................................................................................ 21
4.0 ASTER Higher-Level Products .............................................................................................. 24
5.0 ASTER Radiometry ................................................................................................................ 25
6.0 ASTER Geometry................................................................................................................... 27
7.0 Data Acquisition Strategy ....................................................................................................... 29
8.0 ASTER Data Search and Order of Archived Data and Products............................................ 31
9.0 ASTER Higher-Level Data Products Ordering Mechanism....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Aster Use Guide V2 - Người đăng: 08khmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Aster Use Guide V2 9 10 22