Ktl-icon-tai-lieu

audi ovideo

Được đăng lên bởi dang-thanh-huy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu Ôn tập Kỹ thuật Audio-Video

ÔN TẬP KỸ THUẬT AUDIO-VIDEO
1. Sơ đồ khối máy thu AM đổi tần:

AGC

Mạch
vào

KĐ
Cao tần

Trộn
tần

KĐ
Trung tần

Dao động
Nội

Tách sóng
AM

KĐCS
AF

AFC

Tín hiệu cao tần được nhận từ anten qua mạch vào là mạch cộng hưởng và
bộ lọc băng thông, qua bộ khuếch đại cao tần RF được đưa vào khối trộn tần
(đổi tần).
Khối đổi tần có nhiệm vụ chủ yếu là biến đổi tín hiệu cao tần điều chế thu
được từ anten thành một tín hiệu cao tần trung gian, không làm biến đổi
thành phần âm tần điều chế, có tần số thấp hơn cao tần thu từ anten để tăng
ổn định tần số gọi là tần số trung gian hay trung tần (viết tắt là IF:
Intermediate Frequency). Tín hiệu cao tần trung gian (trung tần) này được
giữ cố định (fIF = 455KHz) khi tần số tín hiệu cao tần thu từ anten thay đổi
( thu các đài khác nhau). Tín hiệu trung tần tiếp tục đưa vào các tầng khuếch
đại trung tần để khuếch đại tín hiệu trước khi đưa vào mạch tách sóng. Sau
cùng tín hiệu âm tần được khuếch đại công suất và đưa ra loa
Bộ AGC có tác dụng tăng hệ số khuếch đại khi tín hiệu thu yếu.Giảm hệ
khuếch đại khi tín hiệu thu mạnh và mở rộng dãy thông.

1

Tài liệu Ôn tập Kỹ thuật Audio-Video

L+R

LTT
FM
input Tách sóng
Phân biệt

+

Giải
Tiền
nhấn

KĐCS
AF_L

-

Giải
Tiền
nhấn

KĐCS
AF_R

L-R
LTD
23÷53khz

Giải
ĐCCB
L-R

LTD
19kHz

L+R

X2

L-R

L-R
19KHz

38KHz

- Máy thu Stereo sau mạch tách sóng FM phân biệt các tín hiệu FM stero
tổng hợp được tách ra 3 đường:
-Tín hiệu L+R được tách ra nhờ mạch lọc thông thấp sau đó đưa vào mạch
cộng để thực hiện cộng với tín hiệu L-R từ ngõ ra bộ giải điều chế cân bằng
cho ra tín hiệu 2L qua bộ giải tiền nhấn sau đó qua mạch khuếch đại công
suất đưa ra kênh trái.
- Tín hiệu L-R được điều chế cân bằng triệt sóng mang 38KHz chính vì vậy
máy phát gởi sóng mang 19KHz, sau đó tại máy thu lọc lấy tín hiệu pilot
19KHz nhờ bộ lọc thông dãy, rồi thực hiện nhân đôi thành 38KHz đưa vào
mạch giải điều chế cân bằng khôi phục tín hiệu L-R.
- Tín hiệu stereo tổng hợp qua bộ lọc thông dãy từ 23 đến 53KHz để lấy tín
hiệu L-R đưa vào bộ giải điều chế cân bằng để thực hiện việc giải điều chế
tín hiệu L-R. Tín hiệu L-R sau khi giải điều chế được đưa vào mạch trừ để
cùng với tín hiệu L+R tạo thành tín hiệu 2R, qua bộ giải tiền nhấn sau đó
qua mạch khuếch đại công suất đưa ra kênh phải.
2. Trình bày sơ đồ khối máy thu FM Stereo:

2

L

R

Tài liệu Ôn tập Kỹ thuật Audio-Video
Mạch
vào

KĐ
Cao tần

KĐ
Trung tần

Trộn
tần
Dao động
Nội

Hạn chế
Biên độ

Tách sóng
FM

AFC

L+...
Tài liệu Ôn tập Kỹ thuật Audio-Video
ÔN TẬP KỸ THUẬT AUDIO-VIDEO
1. Sơ đồ khối máy thu AM đổi tần:
Tín hiệu cao tần được nhận từ anten qua mạch vào mạch cộng hưởng
bộ lọc băng thông, qua bộ khuếch đại cao tần RF được đưa vào khối trộn tần
(đổi tần).
Khối đổi tần nhiệm vụ chủ yếu biến đổi tín hiệu cao tần điều chế thu
được từ anten thành một tín hiệu cao tần trung gian, không làm biến đổi
thành phần âm tần điều chế, tần số thấp hơn cao tần thu từ anten đtăng
ổn định tần số gọi tần số trung gian hay trung tần (viết tắt IF:
Intermediate Frequency). n hiệu cao tần trung gian (trung tần) này được
giữ cố định (f
IF
= 455KHz) khi tần số tín hiệu cao tần thu từ anten thay đổi
( thu các đài khác nhau). Tín hiệu trung tần tiếp tục đưa vào các tầng khuếch
đại trung tần để khuếch đại tín hiệu trước khi đưa vào mạch tách sóng. Sau
cùng tín hiệu âm tần được khuếch đại công suất và đưa ra loa
Bộ AGC có tác dụng tăng hệ số khuếch đại khi tín hiệu thu yếu.Giảm hệ
khuếch đại khi tín hiệu thu mạnh và mở rộng dãy thông.
Mạch
vào
Cao tần
Trộn
tần
Trung tần
Tách sóng
AM
KĐCS
AF
Dao động
Nội
AFC
AGC
1
audi ovideo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
audi ovideo - Người đăng: dang-thanh-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
audi ovideo 9 10 598