Ktl-icon-tai-lieu

Auto cad

Được đăng lên bởi Vu Quang Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
24/10/2014

[Tổng Hợp] - Các Lệnh Cơ Bản Trong AUTOCAD | Diễn đàn Designer Việt Nam

Hãy đăng ký thành vỌên để có thể dễ dàng trao đổỌ, gỌao lưu và chỌa sẻ về kỌến thức đồ h a.
Đăng Nhập hoặc Đăng Ký

Trang chủ

Diễn đàn

Tìm trong dỌễn đàn

Trang chủ

VỌdeo

Thành vỌên

Upload nh

BàỌ vỌết gần đây

DỌễn đàn

ThỌết kế kỌến trúc

Tìm kiếm...

Phần mềm/Hướng dẫn kỌến trúc

AutoCAD

Đăng ký thành viên

[Tổng Hợp] - Các Lệnh Cơ Bản Trong AUTOCAD
Chủ đề thuộc danh mục 'AutoCAD' được đăng bởỌ Mixer_C6, 8/10/13.

Lượt xem: 44,801

Đăng nhập

MỌxer_C6

Thành vỌên cấp 2

152 lệnh tắt cơ b n trong Auto Cad
1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO -3DORBIT Xoay đốỌ tượng trong không gỌan 3D
3. 3F - 3DFACE T o mặt 3D
4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLỌne không gỌan 3 chỌều
A
5. A - ARC Vẽ cung tròn
7. AA - AREA Tính dỌện tích và chu vỌ 1
8. AL - ALIGN DỌ chuyển, xoay, scale
10. AR - ARRAY Sao chép đốỌ tượng thành dãy trong 2D
11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
13. ATE - ATTEDIT HỌệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14. B - BLOCK T o Block
15. BO - BOUNDARY T o đa tuyến kín
16. BR - BREAK Xén 1 phần đo n thẳng gỌữa 2 đỌểm ch n
C
17. C - CIRCLE Vẽ đường tròn
18. CH - PROPERTIES HỌệu chỉnh tính chất của đốỌ tượng
20. CHA - ChaMFER Vát mép các c nh
22. CO, CP - COPY Sao chép đốỌ tượng
D

Chủ đề mới nhất
Tổng hợp cách khắc phục lỗỌ và các mẹo vặt...
tsukỌkage đăng vào 15 phút trước
Tuyển CTV dịch sách Sách môn "xử lý hậu kỳ...
phucd đăng vào 34 phút trước
DuplỌcate specỌal nhưng còn kho ng hở gỌữa...
PhỌlỌptran đăng vào 53 phút trước
XỌn lỌnk Autodesk Maya 2012
Xuân Thành đăng vào 58 phút trước
In thỌệp tết – ThỌệp Hoa Mỹ VỌệt
hoamyvỌet đăng vào Hôm nay lúc 1:05 PM
[HỏỌ] càỌ đặt PST CS6 bỏ chức năng 3D
conmeohen đăng vào Hôm nay lúc 1:03 PM
Tư vấn cho phụ huynh ch n ThỌệp 20/11 –...
hoamyvỌet đăng vào Hôm nay lúc 12:57 PM

23. D - DIMSTYLE T o kỌểu kích thước
24. DAL - DIMALIGNED GhỌ kích thước xỌên1/5

24/10/2014

[Tổng Hợp] - Các Lệnh Cơ Bản Trong AUTOCAD | Diễn đàn Designer Việt Nam

25. DAN - DIMANGULAR GhỌ kích thước góc
26. DBA - DIMBASELINE GhỌ kích thước song song
28. DCO - DIMCONTINUE GhỌ kích thước nốỌ tỌếp
29. DDI - DIMDIAMETER GhỌ kích thước đường kính
30. DED - DIMEDIT Chỉnh sửa kích thước
31. DI - DIST Đo kho ng cách và góc gỌữa 2 đỌểm
32. DIV - DIVIDE ChỌa đốỌ tượng thành các phần bằng nhau

LỗỌ drỌver wỌn xp.
duydong997 đăng vào Hôm nay lúc 12:49 PM
Tuyển Nhân vỌên thỌ...
24/10/2014 [Tổng Hợp] - Các Lnh Cơ Bn Trong AUTOCAD | Din đàn Designer Việt Nam
http://forum.vietdesigner.net/threads/tong-hop-cac-lenh-co-ban-trong-autocad.37559/ 1/5
Hãy đăng thành vỌên đ có thể dễ dàng trao đổỌ, gỌao lưu và chỌa sẻ về kến thức đồ ha.
[Tổng Hợp] - Các Lệnh Cơ Bản Trong AUTOCAD
Chủ đề thuộc danh mục 'AutoCAD' được đăng bởỌ Mixer_C6, 8/10/13.
Lượt xem: 44,801
152 lệnh tắt bn trong Auto Cad
1. 3A - 3DARRAY Sao chép thành dãy trong 3D
2. 3DO -3DORBIT Xoay đốỌ tượng trong kng gỌan 3D
3. 3F - 3DFACE To mặt 3D
4. 3P - 3DPOLY Vẽ đường PLỌne không gỌan 3 chỌều
A
5. A - ARC Vẽ cung tròn
7. AA - AREA Tính dỌện tích và chu vỌ 1
8. AL - ALIGN DỌ chuyển, xoay, scale
10. AR - ARRAY Sao chép đốỌ tượng thành dãy trong 2D
11. ATT - ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
13. ATE - ATTEDIT HỌệu chỉnh thuộc tính của Block
B
14. B - BLOCK To Block
15. BO - BOUNDARY To đa tuyến kín
16. BR - BREAK Xén 1 phần đon thẳng gỌữa 2 đỌểm chn
C
17. C - CIRCLE Vẽ đường tròn
18. CH - PROPERTIES HỌệu chỉnh tính chất của đốỌ tượng
20. CHA - ChaMFER Vát mép các cnh
22. CO, CP - COPY Sao chép đốỌ tượng
D
23. D - DIMSTYLE To kỌểu kích thước
24. DAL - DIMALIGNED GhỌ kích thước xỌên
Đăng ký thành viên
Đăng nhập
Chủ đề mới nhất
Tổng hợp cách khắc phục lỗỌ và các mẹo vặt...
tsukỌkage
đăng vào 15 phút trước
Tuyển CTV dịch ch Sách môn "xử lý hậu k...
phucd
đăng vào 34 phút trước
Duplcate specỌal nhưng còn khong hở ga...
PhỌlptran
đăng vào 53 phút trước
XỌn lỌnk Autodesk Maya 2012
Xuân Thành
đăng vào 58 phút trước
In thỌệp tếtThỌệp Hoa MVệt
hoamyvỌet
đăng vào Hôm nay lúc 1:05 PM
[HỏỌ] càỌ đặt PST CS6 bỏ chức năng 3D
conmeohen
đăng vào Hôm nay lúc 1:03 PM
vấn cho phụ huynh chn ThỌệp 20/11 –...
hoamyvỌet
đăng vào Hôm nay lúc 12:57 PM
Trang chủ DỌễn đàn Thết kế kến trúc Phần mềm/Hướng dẫn kến trúc AutoCAD
MỌxer_C6
Thành vỌên cấp 2
Trang ch
Diễn đàn
Tìm trong dỌễn đàn BàỌ vỌết gần đây
VỌdeo Thành vỌên Upload nh
Đăng Nhập hoặc Đăng Ký
Tìm kiếm...
Auto cad - Trang 2
Auto cad - Người đăng: Vu Quang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Auto cad 9 10 291