Ktl-icon-tai-lieu

Auto Lisp

Được đăng lên bởi chung-thieu-dinh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2104 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

GIÁO TRÌNH
AUTO LISP

121

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

Ngôn ngữ AUTOLISP
I> TỔNG QUAN VỀ NGễN NGŨ AutoLISP
1. Giới thiệu chung:
LISP là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh: LISt Processor (Xử lý danh sách)
AutoLisp là một ứng dụng của ngôn ngữ Lisp được sử dụng trong môi trường
AutoCad. LISP là ngôn ngữ lập trình thuộc nhóm trí tuệ nhân tạo do MacCarthy soạn
thảo cuối những năm 50. Với AutoLisp người dùng có thể mở rộng và tuỳ biến các
chức năng của AutoCad.
Hiện nay AutoLisp đã được hãng Autodesk phát triển theo các số hiệu phát hành
của AutoCad. Về căn bản những phiên bản sau vẫn sử dụng được những chương trình
lập bằng phiên bản trước, ngược lại thì không được do có một số biến hệ thống và lệnh
của AutoCad giữa các phiên bản không giống nhau nên việc dùng chung có gặp một số
trở ngại. Do vậy yêu cầu người lập trình AutoLisp phải nắm thật vững AutoCad để sử
dụng AutoLisp một cách hiệu quả.
AutoLisp là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, nghĩa là dịch đến dòng nào thực
hiện dòng đó và cho kết quả, không có trình biên dịch riêng. Một tập hợp các câu lệnh
của AutoLisp được gọi là hàm Lisp và tệp (file) chứa các hàm gọi là tệp (file) Lisp có
phần mở rộng là *.Lsp.
Với AutoLisp, người dùng có thể dễ dàng truy cập đến dữ liệu của AutoCad, có
thể thay đổi, tạo mới, xoá bỏ các đối tượng, thêm các thông tin vào bản vẽ thực hiện
các công việc Tự động hoá trong thiết kế...
2. Các qui ước của AutoLisp:
a) Cách viết chương trình của AutoLisp

Có 2 cách viết chương trình AutoLisp:
-

Viết trực tiếp:

Tại dòng nhắc Command: của AutoCad ta có thể gõ các câu lệnh theo cú pháp của
AutoLisp. Lệnh này sẽ được thực thi ngay và cho kết quả trên màm hình tại vùng dòng
lệnh, nhưng lệnh này không lưu trữ được.
-

Viết thành chương trình:

Dùng chương trình soạn thảo (dạng mã ASCII) bất kỳ hoặc Visual LISP, viết thành
chương trình như một tạp tin nguồn có phần mở rộng *.lsp
Tên tệp tuân thủ theo qui ước của hệ điều hành, thường không quá 8 ký tự, giữa các ký
tự không có khoảng trống.

122

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG

b) Tải và chạy chương trình ứng dụng AutoLisp

Từ VLISP: Tools\ Load Text in Editor
Từ AutoCad: Tool\ Load Application hoặc trên dòng lệnh Command: ap
Để AutoCad tự động tải ngay từ khi khởi động hoặc mở bản vẽ có 2 cách:
-

Đặt tên tệp là ACAD.LSP và đặt trong thư mục Support của AutoCad

-

Khi tải file lần đầu sử dụng Startup Suite\ Contents và chọn đường dẫn cho file

c) Các hàm trong AutoLisp

AutoCad nhận và xử lý các lệnh trong hàm của AutoLisp theo cú pháp...
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
GIÁO TRÌNH
AUTO LISP
121
Auto Lisp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Auto Lisp - Người đăng: chung-thieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Auto Lisp 9 10 82