Ktl-icon-tai-lieu

autocad cơ bản

Được đăng lên bởi khonggilakho
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

Trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ
Để tạo một đối tượng văn bản trong bản vẽ AutoCAD thông thường ta tiến hành theo các bước sau:
Tạo kiểu chữ cho văn bản bằng lệnh Style
Nhập ký tự hoặc đoạn văn bản bằng lệnh Text (hoặc MText)
Hiệu chỉnh nội dung văn bản thể hiện bằng lệnh Ddedit
Đoạn văn bản trong Autotcad cũng là một đối tượng (tương đương các đối tượng Line, Arc, Rectangle...)
do vậy cũng có thể được sao chép, cắt dán tương tự như các đối tượng khác của Autotcad. Điều đó cũng
có nghĩa là văn bản trong AutoCAD đều được hiểu như các đối tượng đồ hoạ do đó nếu trong bản vẽ có
chứa quá nhiều văn bản thì khi thực hiện các lệnh thu phóng sẽ bị chậm, để khắc phục tình trang đó
Autotcad cho phép sử dụng lệnh Qtext để thay thế các dòng chữ (đoạn văn bản) bằng một một khung
hình chữ nhật.

Lệnh STYLE
Lệnh đặt kiểu chữ
- Từ Formatmenu, chọn Text Style...

- Command line: Stylehoặc -Style
Lệnh này gọi đến hộp thoại hình 1 qua đó người sử dụng có thể chọn Font chữ, cỡ chữ cùng các tham số
khác để định dạng văn bản sẽ viết ra màn hình AutoCAD.

Hộp thoại Text Style

Từ hộp thoại hình 1 người sử dụng cũng có thể tạo ra các kiểu chữ định sẵn (Tieu de; Ghi chu; Bảng
v.v...) bằng cách :
Bấm chọn
để hiện cửa sổ nhập tên. Tại đó nhập vào tên của kiểu chữ cần khai báo (ví dụ
nhập vào chữ Tieu de - hình bên dưới) rồi bấm phím OK để trở về.

Font Name : chọn Font chữ của kiểu định tạo (ví dụ chọn Font .VnTimeH)
Font Style : kiểu chữ thể hiện (bình thường, chữ đậm, chữ nghiêng...)
Height : chiều cao của ô chữ. Nếu nhập trị số chiều cao =0 (mặc định) thì mỗi khi đánh lệnh Text hoặc
MText sẽ có lời nhắc yêu cầu nhập chiều cao ô chữ sẽ xuất hiện. Nếu trị số Height được nhập vào tại đay
là trị số >0 thì kể từ đây mọi ký tự viết ra màn hình đều có cùng chiều cao là Height.
Upside down : dòng chữ đối xứng theo phương ngang
Backwards : dòng chữ đối xứng theo thẳng đứng

Width factor : hệ số nén chữ theo phương ngang. Nếu hệ số là <1 chữ sẽ bị nén lại, ngược lại chữ sẽ
được giãn rộng ra theo phương ngang.
Oblique Angle : độ nghiêng của dòng chữ so với phương ngang.
Trong trường hợp ta nhập lệnh –Style thì thay vì xuất hiện hộp thoại hình 1 các tham số được yêu cầu
nhập vào tự dòng nhắc.

Lệnh TEXT, DTEXT
Lệnh viết chữ trên bản vẽ. Lệnh này cho phép nhập các dòng chữ vào trong bản vẽ. Với một
lệnh Text ta có thể nhập được nhiều dòng chữ nằm ở các vị trí khác nhau trong bản vẽ. Kiểu
chữ xuất hiện trên màn hình là kiểu chữ được quy...
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD
Trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ
Để tạo một đối tượng văn bản trong bản vẽ AutoCAD thông thường ta tiến hành theo các bước sau:
Tạo kiểu chữ cho văn bản bằng lệnh Style
Nhập ký tự hoặc đoạn văn bản bằng lệnh Text (hoặc MText)
Hiệu chỉnh nội dung văn bản thể hiện bằng lệnh Ddedit
Đoạn văn bản trong Autotcad cũng là một đối tượng (tương đương các đối tượng Line, Arc, Rectangle...)
do vậy cũng có thể được sao chép, cắt dán tương tự như các đối tượng khác của Autotcad. Điều đó cũng
có nghĩa là văn bản trong AutoCAD đều được hiểu như các đối tượng đồ hoạ do đó nếu trong bản vẽ có
chứa quá nhiều văn bản thì khi thực hiện các lệnh thu phóng sẽ bị chậm, để khắc phục tình trang đó
Autotcad cho phép sử dụng lệnh Qtext để thay thế các dòng chữ (đoạn văn bản) bằng một một khung
hình chữ nhật.
Lệnh STYLE
Lệnh đặt kiểu chữ
- Từ
Formatmenu, chọn Text Style...
- Command line: Stylehoặc -Style
Lệnh này gọi đến hộp thoại hình 1 qua đó người sử dụng có thể chọn Font chữ, cỡ chữ cùng các tham số
khác để định dạng văn bản sẽ viết ra màn hình AutoCAD.
autocad cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
autocad cơ bản - Người đăng: khonggilakho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
autocad cơ bản 9 10 555