Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor và thiết kế mô hình học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Autodesk
Inventor
và thiết kế
mô hình
học

Ch−¬ng 4
CÁC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN
Autodesk Inventor cung cấp môi trường cho phép người thiết kế làm
việc đồng thời trên cùng một project.
4.1. Làm việc với dự án Projects
Cần học sử dụng một Project và thiết lập đường dẫn để quản lý bản thiết kế.
Nội dung và yêu cầu:
•

Hiểu được projects

•

Làm việc được với projects

•

Tạo ra 1 project đơn giản

•

Định đường dẫn cục bộ

•

Kiểm tra một project mới

Cộng tác với các ứng dụng khác
Thế nào là projects?
Projects được dùng để xác định không
gian làm việc workspace, và đường
dẫn cho các File.
Chúng có thể tạo một thư viện Chi tiết
Part, thiết kế một phần tử và các thành
phần khác của một nhóm.
Tạo, thay đổi và quản lý projects khi
sử dụng Project Editor.
Có thể truy nhập Project Editor từ
Autodesk Inventor, hoặc từ thực đơn
Start của Microsoft Windows® .

153

Projects gồm
Projects có thể gồm một số tham số
sau:
•

Đường dẫn File nằm trong đó

•

Không gian làm việc Workspace

•

Đường dẫn tìm kiếm cục bộ

•

Đường dẫn tìm kiếm Network

•

Đường dẫn tìm kiếm Workgroup

•

Đường dẫn tìm kiếm thư viện

Library
Một project đơn giản điển hình gồm
các tham số không gian làm việc và
một số đường dẫn tìm kiếm thư viện.
Làm việc với projects
Khi khởi động Autodesk Inventor, hộp
thoại Getting Started xuất hiện. Hộp
thoại cung cấp:
• Truy

cập hệ thống trợ giúp thiết kế

( Design Support System. )
• Tạo

File mới trong project hiện

thời..
• Mở

File trong projects đang tồn tại.

• Tạo,

bổ sung, thay đổi projects khi

dùng Project Editor.
Có thể dùng Navigate để chọn bằng
cách kích gần biểu tượng trong mục
What To Do của hộp thoại.

154

Kiểm tra project
Khi cài Autodesk Inventor, project
mặc định và Hướng dẫn project được
tạo ra tự động.
Kiểm tra một project đơn giản:
Chọn File>Projects.
Kích vào Tutorial_Files ở trên của
Project Editor. Các nội dung File hiển
thị trong mục dưới Project Editor.
Hiểu về workspaces
Hướng dẫn Project chứa chỉ có 1 tham
số là không gian làm việc workspace.
Đây là dạng project đơn giản nhất.
Workspace chỉ ra biểu tượng folder
nơi File bài tập được cài đặt.
Các File và các folders ở đây, có thể
được truy cập trong workspace này.
Chỉ có 1 workspace được định nghĩa
trong File project.
Chọn một project
Trước khi kiểm tra projects, hãy dùng
Tutorial project để định nghĩa
workspace.
•

Kích 2 lần vào Tutorial_Files ở
trên đầu của Project Editor.

Autodesk Inventor sử dụng thiết lập
project settings.

155

Kiểm tra thiết lập project
Hãy kiểm tra thi...
Autodesk
Inventor
và thiết kế
mô hình
học
Autodesk Inventor và thiết kế mô hình học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor và thiết kế mô hình học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Autodesk Inventor và thiết kế mô hình học 9 10 388