Ktl-icon-tai-lieu

Bạc

Được đăng lên bởi duong03cnktck1-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

2.4 Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
Bạc là chi tiết được dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Đó là những chi tiết hình
ống tròn, thành mỏng, mặt đầu có vai hoặc không có vai, mặt trong có thể trụ hoặc côn; bạc
có thể nguyên hoặc xẻ rãnh, mặt làm việc của bạc có rãnh dầu, trên bạc có lỗ ngang để tra
dầu. Trên hình 9.71 trình bày kết cấu của các loại bạc khác nhau.
Về mặt kết cấu có thể chia các chi tiết dạng bạc ra các loại như sau:
- Loại bạc trơn không có gờ (hình 9.71a).
- Loại bạc có gờ hoặc mặt bích (hình 9.71b, c).
- Loại bạc có lỗ hình côn (hình 9.71d).
- Loại bạc có xẻ rãnh (hình 9.71đ).
- Loại bạc có lát thêm lớp hợp kim chống mòn (hình 9.71e).
- Loại bạc mỏng có xẻ rãnh (hình 9.71g).
Nếu dựa vào máy
cắt để gia công các
nguyên công chính của
bạc, có thể chia bạc ra
làm 6 nhóm theo kích
thước đường kính gồm:
dưới
25;
25÷ 32;
32÷ 40;
40÷ 50;50÷ 65;65÷ 100
mm.

a)

Đặc trưng quan
trọng về kích thước của
bạc là tỉ số giữa chiều
dài và đường kính
ngoài lớn nhất của chi
tiết. Tỉ số đó thường
nằm trong khoảng
0,5÷ 3,5.

b)

đ)

d)

c)

e)

g)

Hình 9.71 Các dạng kết cấu của bạc.

2.4.1 Điều kiện kỹ thuật
Khi chế tạo chi tiết dạng bạc, yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất là độ đồng tâm giữa mặt
ngoài và mặt lỗ, cũng như độ vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm. Cụ thể là phải đảm bảo
các điều kiện như sau:
-

Đường kính mặt ngoài của bạc đạt cấp chính xác 7÷ 10.

- Đường kính lỗ đạt cấp chính xác 7, đôi khi cấp 10, đối với các lỗ bạc cần lắp ghép
chính xác có thể yêu cầu cấp 5.
-

Độ dày thành bạc cho phép sai lệch trong khoảng 0,03÷ 0,15mm.

- Độ đồng tâm giữa mặt ngoài và mặt lỗ bạc tùy từng điều kiện làm việc của bạc mà
quy định cụ thể, thông thường độ không đồng tâm này lớn hơn 0,015mm.
1
Hồ Viết Bình

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Độ không vuông góc giữa mặt đầu và đường tâm lỗ nằm trong khoảng
(0,1÷ 0,2mm)/100mm bán kính. Với loại bạc chịu tải trọng theo chiều trục thì độ không
vuông góc này từ (0,02÷ 0,03)/100mm bán kính.
-

Độ nhám bề mặt thường cho:

+ Với bề mặt ngoài cần đạt Ra=2,5.
+ Với bề mặt lỗ tùy theo yêu cầu mà cho:
Ra=2,5÷ 0,63, đôi khi Ra=0,32.
+ Với mặt đầu Rz=40÷ 10; Ra=2,5.
2.4.2 Vật liệu và phôi
Vật liệu thường dùng để chế tạo các chi tiết dạng bạc là thép, đồng thau, đồng đỏ, gang
và các hợp kim đặc biệt khác. Ngoài ra còn dùng chất dẻo và gốm sứ để chế tạo một số bạc
đặc biệt.
Việc chọn phôi để chế tạo các chi tiết dạng bạc, phụ thuộc vào điều k...
Trường Đại hc Sư phm K thut Tp. H Chí Minh
2.4 Quy trình công nghệ gia công các chi tiết dạng bạc
Bạc chi tiết được dùng rộng rãi trong ngành chế tạo máy. Đó những chi tiết hình
ống tròn, thành mỏng, mặt đầu vai hoặc không vai, mặt trong thể tr hoặc côn; bạc
thể nguyên hoặc xẻ rãnh, mặt làm việc của bạc rãnh dầu, trên bạc l ngang để tra
dầu. Trên hình 9.71 trình bày kết cấu của các loại bạc khác nhau.
Về mặt kết cấu có thể chia các chi tiết dạng bạc ra các loại như sau:
- Loại bạc trơn không có gờ (hình 9.71a).
- Loại bạc có gờ hoặc mặt bích (hình 9.71b, c).
- Loại bạc có lỗ hình côn (hình 9.71d).
- Loại bạc có xẻ rãnh (hình 9.71đ).
- Loại bạc có lát thêm lớp hợp kim chống mòn (hình 9.71e).
- Loại bạc mỏng có xẻ rãnh (hình 9.71g).
Nếu dựa vào máy
cắt để gia công các
nguyên công chính của
bạc, thể chia bạc ra
làm 6 nhóm theo kích
thước đường kính gồm:
dưới 25; 25÷ 32;
32÷ 40;
40÷ 50;50÷ 65;65÷ 100
mm.
Đặc trưng quan
trọng về kích thước của
bạc là t s giữa chiều
dài đường kính
ngoài lớn nhất của chi
tiết. Tỉ s đó thường
nằm trong khoảng
0,5÷ 3,5.
2.4.1 Điều kiện kỹ thuật
Khi chế tạo chi tiết dạng bạc, yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất là độ đồng tâm giữa mặt
ngoài mặt lỗ, cũng như độ vuông góc giữa mặt đầu đường tâm. Cụ thể là phải đảm bảo
các điều kiện như sau:
- Đường kính mặt ngoài của bạc đạt cấp chính xác 7÷ 10.
- Đường kính lỗ đạt cấp chính xác 7, đôi khi cấp 10, đối với các lỗ bạc cần lắp ghép
chính xác có thể yêu cầu cấp 5.
- Độ dày thành bạc cho phép sai lệch trong khoảng 0,03÷ 0,15mm.
- Độ đồng tâm giữa mặt ngoài mặt lỗ bạc tùy từng điều kiện làm việc của bạc
quy định cụ thể, thông thường độ không đồng tâm này lớn hơn 0,015mm.
Hồ Viết Bình
1
Hình 9.71 Các dạng kết cấu của bạc.
a)
b)
c)
d)
đ)
g)
e)
Bạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bạc - Người đăng: duong03cnktck1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bạc 9 10 42