Ktl-icon-tai-lieu

Bài 6: Lipid Sự chuyển hóa Lipid trong quá trình bảo quản chế biến thực phẩm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lipid
Bài 6: SỰ CHUYỂN HOÁ LIPID
TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

 Thành phần phổ biến trong động vật và thực vật
 Không tan trong nước, tan trong các dung môi
hữu cơ

1

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

2

Chuyển hóa lipid

I. Chức năng sinh học
Glucid:
 Tham gia tạo hình
 Cung cấp năng lượng cho cơ thể
 Chống va đập cơ học, chống lạnh
 Dung môi hoà tan các vitamin: A, D, K, E…

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

6 CO2 + 6 H2O

Go’ = -2823 kJ/mol

16 CO2 + 16 H2O

Go’ = -9770 kJ/mol

C6H12O6 + 6 O2

Lipid:
C16H32O2 + 23 O2

3

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

4

Hàm lượng lipid trong một số
thực phẩm
Thực phẩm

Hàm lượng %

Đậu nành

17 – 18,4

Đậu phộng

30 – 44,5

Mè

40 – 45,4

Thịt bò

7 – 10,5

Thịt heo

7 – 37,5

Cá

3 – 3,6

Trứng gà
ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

5

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

11 – 14
6

1

Nhu cầu

II. Phân loại
 Theo Lenindger
– Nhóm lipid xà phòng hoá được: acid béo,
triacylglycerol, phosphoglycerit, sáp…
– Nhóm lipid không xà phòng hoá được:
steroid, terpen, prostaglandin

 Trung bình khoảng 36 – 42g/ngày
 Khoảng 25 – 30% là lipid động vật
 Tỷ lệ giữa protein và lipid thay đổi trong các giai đoạn
sinh lý khác nhau
 Nên hạn chế lipid đặc biệt là lipid động vật đối với bị
bệnh béo phì

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

7

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Phân loại

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

8

III. Acid béo

 Theo Plenikov
– Lipid đơn giản: ester của rượu và acid béo
– Lipid phức tạp: ngoài rượu và acid béo còn có
thêm các nhóm chức khác như baz nito,
glucid, protein…

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

9

 Các acid hữu cơ có 4 – 36 C (16-18 C)
 Mạch Cacbon có thể thẳng, no hoặc không
no, có thể chứa nhóm OH…
 Các acid béo được ký hiệu X:Y(Δ)

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Thành phần acid béo trong một
số dầu ăn

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

10

Tính chất cơ bản
 Phụ thuộc vào chiều dài của mạch cacbon và độ
bão hoà
 Mạch càng dài và càng bão hoà độ hoà tan
càng thấp
 Càng bão hoà nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi
càng cao

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

11

ThS. Phạm Hồng Hiếu

Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8

12

2

IV. Lipid đơn giản - triacylglycerol

Lipid đơn giản - triacylglycerol

 Ester của glyceryl và acid béo bậc cao

 Các gốc R của triacylglycerol...
1
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 1
Bài 6: SCHUYỂN HOÁ LIPID
TRONG QUÁ TRÌNH BO QUẢN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 2
Lipid
Thành phần phbiến trong động vật thực vật
Không tan trong nước, tan trong c dung môi
hữu cơ
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 3
I. Chức năng sinh học
Tham gia tạo hình
Cung cấp năng lượng cho cơ th
Chống va đập cơ học, chống lạnh
Dung môi hoà tan các vitamin: A, D, K, E…
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 4
Chuyển hóa lipid
C
6
H
12
O
6
+ 6 O
2
6 CO
2
+ 6 H
2
O G
o’
= -2823 kJ/mol
C
16
H
32
O
2
+ 23 O
2
16 CO
2
+ 16 H
2
O G
o’
= -9770 kJ/mol
Glucid:
Lipid:
ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 5 ThS. Phm Hồng Hiếu Hóa Sinh Thực Phẩm II – Bài 6,7,8 6
Hàm lượng lipid trong một s
thực phẩm
11 – 14Trứng
3 – 3,6
7 – 37,5Thịt heo
7 – 10,5Thịt
40 – 45,4
30 – 44,5 Đậu phộng
17 – 18,4Đậu nành
Hàm lượng %Thực phm
Bài 6: Lipid Sự chuyển hóa Lipid trong quá trình bảo quản chế biến thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 6: Lipid Sự chuyển hóa Lipid trong quá trình bảo quản chế biến thực phẩm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 6: Lipid Sự chuyển hóa Lipid trong quá trình bảo quản chế biến thực phẩm 9 10 582