Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo quy trình sản xuất cơm rượu nếp - bia

Được đăng lên bởi tsubasu-tt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM

Môn học: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU, BIA

BÀI BÁO CÁO

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CƠM RƯỢU RƯỢU NẾP - BIA

Giáo viên hướng dẫn:
Lớp:

Nguyễn Hồng Khôi Nguyên
12CNTP01

TpHCM, tháng...năm 2015.

1

DANH SÁCH SINH VIÊN:
Họ và tên:
1. Nguyễn Thành Đạt
2. Lê Minh Nghị
3. Lê thị Mỹ Thiện
4. Trần Thị Thanh Tuyền
5. Ngô Thị Thu Yên

2

MSSV:
1211510047
1211509807
1211511556
1211513400
1200000234

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

3

Lời mở đầu:
Đã từ xưa trong các bũa tiệc của con người đã xuất hiện các thức uống
có cồn nhằm tăng thêm khẩu vị cũng như tăng thêm phần vui vẻ cho bữa
tiệc. Từ đó, các loại nước có cồn bắt đầu phát triển.
Nếu như các nước Châu Âu phát triển mạnh các loại bia do có được
nguồn nguyên liệu đại mạch thì các nước Châu Á và đặc biệt là Việt Nam có
được nguồn lợi lớn từ lúa nước nên các loại rượu được phát triển và ưa
chuộng.
Ngoài các sản phẩm rượu thông thường,do có trữ lượng lớn về gạo,
nếp, người dân Việt Nam đã phát triển rất nhiều món có cồn từ gạo, đặc sắc
trong số đó là các loại cơm rượu.

4

Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Mục Lục:
CƠM RƯỢU NẾP DẺO..................................................................6
RƯỢU NHO....................................................................................9
CƠM RƯỢU NẾP THAN.............................................................12
RƯỢU NẾP DẺO.....................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
Môn học: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT RƯỢU, BIA
BÀI BÁO CÁO
QUY TRÌNH SẢN XUẤT CƠM RƯỢU -
RƯỢU NẾP - BIA
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hồng Khôi Nguyên
Lớp: 12CNTP01
TpHCM, tháng...năm 2015.
1
Bài báo cáo quy trình sản xuất cơm rượu nếp - bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo quy trình sản xuất cơm rượu nếp - bia - Người đăng: tsubasu-tt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài báo cáo quy trình sản xuất cơm rượu nếp - bia 9 10 459