Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo : tìm hiểu và ứng dụng của chất phụ gia có trong thực phẩm

Được đăng lên bởi Nguyen Thanh Trung
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
BỘ MÔN : PHỤ GIA THỰC PHẨM

BÀI BÁO CÁO

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC CHẤT PHỤ GIA TRONG
SẢN PHẨM ĐỒ HỘP
NHÓM 1
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Sinh Viên Thực Hiện:
1. Lý Kiến Thành
2. Nguyễn Tấn Tài
3. Nguyễn Thành Trung
4. Trần Thị Thùy Trang
5. Nguyễn Thị Yến Oanh

MSSV
105
100
135
132
092

Ngày 25 Tháng 05 Năm 2015
1

MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM THỊT ĐÓNG HỘP___________________1
I.1. Giới thiệu chung____________________________________________________1
I.2. Phân loại___________________________________________________________1
II. NGUYÊN LIỆU._______________________________________________________2
II.1 Nguyên liệu thịt_____________________________________________________2
II.2 Thành phần hóa học của thịt heo______________________________________2
II.2.1 Mô mỡ_________________________________________________________4
II.2.2 Các chỉ tiêu chất lượng thịt heo____________________________________4
III. GIA VỊ______________________________________________________________6
III.1 Muối ăn__________________________________________________________6
III.2. Đường saccharose__________________________________________________7
III.3 Nguyên liệu phụ__________________________________________________10
III.3.1. Nước đá vảy__________________________________________________10
III.3.2. Tỏi__________________________________________________________11
III.3.3. Phụ gia:______________________________________________________13
III.3.3.1. Muối Lactat natri, kali và Canci______________________________13
III.3.3.2. Axit sorbic và muối Sorbat natri, kali, canxi____________________13
III.3.3.3. Benzoic acid, Benzoat natri__________________________________16
III.3.3.4. Axit Béo tự do_____________________________________________16
III.3.4. Điều chỉnh độ acid, bảo quản, tạo xốp, chống đông vón, chống oxy hóa,
ổn định màu, tạo phức kim loại, nhũ hóa, làm rắn chắc, ổn định, làm dày_____17
III.3.4.1. Muối polyphosphat (E 450).__________________________________17
III.3.4.2 Muối Nitrat và Nitrit:_______________________________________18
III.3.4.3. PDP Từ lâu hàn the là loại phụ gia chuyên dùng trong chế biến
nhưng hàn the là loại phụ gia thực phẩm có nhiều độc tố khó được đào thải
khỏi cơ thể._______________________________________________________19
III.3.4.4. Gelatin___________________________________________________19
III.3.5. Các chất màu_________________________________________________19
IV. QUY TRÌNH ...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM
BỘ MÔN : PHỤ GIA THỰC PHẨM
BÀI BÁO CÁO
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC CHẤT PHỤ GIA TRONG
SẢN PHẨM ĐỒ HỘP
NHÓM 1
Giáo viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Kiều Tiên
Sinh Viên Thực Hiện: MSSV
1. Lý Kiến Thành 105
2. Nguyễn Tấn Tài 100
3. Nguyễn Thành Trung 135
4. Trần Thị Thùy Trang 132
5. Nguyễn Thị Yến Oanh 092
Ngày 25 Tháng 05 Năm 2015
1
Bài báo cáo : tìm hiểu và ứng dụng của chất phụ gia có trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo : tìm hiểu và ứng dụng của chất phụ gia có trong thực phẩm - Người đăng: Nguyen Thanh Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài báo cáo : tìm hiểu và ứng dụng của chất phụ gia có trong thực phẩm 9 10 665