Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Autocad

Được đăng lên bởi hu-nh-quoc-si
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀNG
Địa chỉ: P109/9, khu TT ĐH Thủy Lợi, Đống Đa, HN
Tel / Fax: 043 563 7012

Hotline: 0936 35 25 85

Website : *******

Email:Tinhocvang@gmail.com

*******************************************************************************************

Bài giảng Autocad
Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về Autocad và các lệnh cơ bản.
-

Lệnh Line: vẽ đường thẳng @ độ dài < góc.
Phím F8 để bật và tắt chế độ năm thẳng đứng hoặc nằm ngang.
Lệnh Erase (E) : Lệnh xóa đổi tượng ( tương ứng với phím delete).
Lệnh Zoom ( Z): Lệnh zoom hay chuyển vùng nhìn đối tượng
Lệnh Arc ( A) : Vẽ cung tròn.
Lệnh Circle ( C): Lệnh vẽ đường tròn.
Lệnh Copy ( CO hay CP): Copy sao chép đổi tượng.
Lệnh Move (M) : Di chuyển đơi tượng.
Lệnh Onnap ( OS): Hiện thị điều chỉnh chế độ truy bắt điểm.
Phím F3 : Để bật và tắt chế độ truy bắt điểm.
Lệnh Regen ( RE) : Zoom nhỏ đổi tượng hay làm tươi màn hình.
Ctrl + Shift + S : Lưu bản vẽ tới đường dẫn.
Ctrl + S : Lưu bản vẽ
Ctrl + O : Mở bản vẽ cũ.
Ctrl + N : Mở bản vẽ mới

Các biểu tương truy bắt điểm:
End point: Điểm đầu, điểm cuối
Mid point: Điểm chính giữa
Center: Điểm tâm đường tròn
Node : Điểm nút
Quadrant : ¼ đường tròn
Intersection : Điểm giao nhau

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀNG
Địa chỉ: P109/9, khu TT ĐH Thủy Lợi, Đống Đa, HN
Tel / Fax: 043 563 7012

Hotline: 0936 35 25 85

Website : *******

Email:Tinhocvang@gmail.com

*******************************************************************************************

Extension: Điểm gióng
Insertion: Điểm trèn Block
Tangent: Điểm tiếp xúc với đường tròn
Nearest: Điểm gần nhất
Apparenet ỉtersection: Điểm giao nhau rõ rang
Parallel : Điểm song song
Buổi 2: Các lệnh cơ bản ( tiếp )
Nhón lệnh hỗ trợ lệnh line
-

Lệnh Xline (XL): Vẽ các đường going dài vô tận ( H hoặc V )
Lệnh Ray (RAY) : Lệnh vẽ tia
Lệnh Mualtiline ( ML): Lệnh vẽ đường thẳng song song
Lệnh Rectang ( REC) : Lệnh vẽ hình chữ nhật
Lệnh Offset ( O): Lệnh làm nở đối tượng
Lệnh Trim ( TR) : Lệnh cắt đối tượng
Lệnh Join (J) : Lệnh nối đồi tượng

Buổi 3: Các lệnh cơ bản ( Tiếp)
-

Lệnh Extend ( EX): Lệnh phóng đối tượng
Lệnh Champer ( CHA) : Lệnh vát góc
Lệnh Fillet ( RO ) : Lệnh xoay đối tượng
Lệnh Scale ( SC ) : Lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng
Lệnh Mirror ( MI) : Lệnh lấy đối xứng

Buổi 4: Các lệnh cơ bản ( Tiếp )
Nhóm lệnh viết chữ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÀNG
Địa chỉ: P109/9, khu TT ĐH Thủy Lợi, Đống Đa, HN
Tel / Fax: 043 563 7012

Hotline: 0936 35 25 85

Website : *...
CÔNG TY C PHN TIN HC VÀNG
Địa chỉ: P109/9, khu TT ĐH Thủy Lợi, Đống Đa, HN
Tel / Fax: 043 563 7012 Hotline: 0936 35 25 85
Website :www.tinhocvang.com ******* Email:Tinhocvang@gmail.com
*******************************************************************************************
Bài ging Autocad
Bui 1: Gii thiu tng quan v Autocad và các lệnh cơ bản.
- Lnh Line: v đường thẳng @ độ dài < góc.
- Phím F8 để bt và tt chế độ năm thẳng đứng hoc nm ngang.
- Lnh Erase (E) : Lệnh xóa đổi tượng ( tươngng vi phím delete).
- Lnh Zoom ( Z): Lnh zoom hay chuyển vùng nhìn đối tượng
- Lnh Arc ( A) : V cung tròn.
- Lnh Circle ( C): Lnh v đường tròn.
- Lnh Copy ( CO hay CP): Copy sao chép đổi tượng.
- Lnh Move (M) : Di chuyển đơi tượng.
- Lnh Onnap ( OS): Hin th điều chnh chế đ truy bắt điểm.
- Phím F
3 :
Để bt và tt chế độ truy bắt điểm.
- Lnh Regen ( RE) : Zoom nh đổi tượng hay làm tươi màn hình.
- Ctrl + Shift + S : Lưu bản v tới đường dn.
- Ctrl + S : Lưu bn v
- Ctrl + O : M bn v cũ.
- Ctrl + N : M bn v mi
c biểu tương truy bắt điểm:
End point: Điểm đầu, điểm cui
Mid point: Điểm chính gia
Center: Đimm đường tròn
Node : Điểm nút
Quadrant : ¼ đường tròn
Intersection : Điểm giao nhau
Bài giảng Autocad - Trang 2
Bài giảng Autocad - Người đăng: hu-nh-quoc-si
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Autocad 9 10 260