Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng bản vẽ cơ khí - Bản vẽ chế tạo

Được đăng lên bởi Tan Ho
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4573 lần   |   Lượt tải: 23 lần
BÀI GIẢNG VẼ CƠ KHÍ

BÀI 3:

BẢN VẼ CHẾ TẠO
Ths. Nguyễn Việt Anh

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.1. Khái niệm chung
- Bản vẽ chế tạo: là bản vẽ dùng để chế tạo và lắp ráp một sản phẩm.
Mức độ phức tạp của thiết kế quyết định số lượng và loại bản vẽ. Bản vẽ
chế tạo một sản phẩm có thể gồm nhiều bản vẽ, trong một bản vẽ có thể có
nhiều hình vẽ và những bảng biểu, thuyết minh.
- Yêu cầu đối với bản vẽ chế tạo:

+ Thể hiện đầy đủ cả về hình dáng và kích thước của các chi tiết.
+ Thể hiện được qui trình lắp ráp các chi tiết.
+ Phân biệt được rõ tất cả các chi tiết bao gồm các chi tiết tiêu chuẩn và
không theo tiêu chuẩn.
+ Thuyết minh, ghi chú đầy đủ và chính xác về các thông số chế tạo và
quy trình lắp ráp sản phẩm.

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.1. Khái niệm chung
- Phân loại bản vẽ chế tạo:
Một sản phẩm lắp ráp thường bao gồm 2 loại bản vẽ chế tạo:
+ Bản vẽ từng chi tiết (còn gọi là bản vẽ chi tiết hay bản vẽ tách).
+ Bản vẽ biểu diễn sản phẩm sau khi đã lắp ráp hoàn thiện, bao gồm tất
cả các chi tiết (còn gọi là bản vẽ lắp).
Bên cạnh các hình vẽ, trong bản vẽ chế tạo còn có thể có các ghi chú,
thuyết minh quy trình lắp ráp, cơ cấu hoạt động của sản phẩm, các bản
thống kê chi tiết, ghi chú vật liệu...
Trong bản vẽ chế tạo, có một số chi tiết tiêu chuẩn, thường được chế
tạo sẵn như bulông, đinh vít, bạc lót, bánh răng tiêu chuẩn... Các chi tiết
này không cần biểu diễn chi tiết trên bản vẽ, không cần có bản vẽ chi tiết
riêng, trong bản vẽ lắp, chúng được biểu diễn theo quy ước.

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.1. Khái niệm chung
VD bản vẽ chi tiết:

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.1. Khái niệm chung
VD bản vẽ lắp:

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.2. Bản vẽ chi tiết
- Bản vẽ chi tiết biểu diễn các chi tiết đơn lẻ, nó thể hiện hình dạng, kích
thước, dung sai, vật liệu... của các chi tiết một cách cụ thể phục vụ quá
trình chế tạo sản xuất.
- Thông thường, mỗi chi tiết được biểu diễn trên một bản vẽ riêng. Nếu chi
tiết quá lớn thì có thể biểu diễn trên nhiều bản vẽ. Nếu các chi tiết nhỏ thì
biểu diễn nhiều chi tiết trên một bản vẽ.

- Các hình biểu diễn trong bản vẽ chi tiết thông thường bao gồm:
+ Các hình chiếu thẳng góc của toàn bộ chi tiết
+ Các hình chiếu phụ, riêng phần của chi tiết
+ Các hình cắt, mặt cắt được biểu diễn độc lập hay từng phần, hoặc cát
trích hay cắt kết hợp trên các hình biểu diễn thẳng góc của chi tiết
+ Các hình chiếu và hình cắt trục đo

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.2. Bản vẽ chi tiết
- Bản vẽ biểu
diễn chi tiết
đơn giản chỉ
cần sử dụng
các hình chiếu

Bài 3
Bản vẽ chế tạo
3.2. ...
BÀI GIẢNG VẼ CƠ KHÍ
BÀI 3:
BẢN VẼ CHẾ TẠO
Ths. Nguyễn Việt Anh
bài giảng bản vẽ cơ khí - Bản vẽ chế tạo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng bản vẽ cơ khí - Bản vẽ chế tạo - Người đăng: Tan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài giảng bản vẽ cơ khí - Bản vẽ chế tạo 9 10 985