Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Các dụng cụ đo lường trong cơ khí

Được đăng lên bởi vu-van-giang
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 15487 lần   |   Lượt tải: 64 lần
CÁC DỤNG CỤ
ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ

GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH
SVTH: TRẦN HOÀNG BẢO

1 - KiỂM TRA VÀ ĐO LƯỜNG
1.1  Kiểm tra
Mọi sản phẩm sản xuất ra cần phải được kiểm tra đánh giá xem chất
lượng chế tạo có đạt được những yêu cầu kỹ thuật đề ra hay không?
1.2  Các phương pháp kiểm tra
Kiểm tra chủ quan:
Dựa vào kinh nghiệm và các giác quan để xác định các chỉ tiêu chất
lượng. (Ví dụ: nếm rượu trong công nghiệp sản xuất rượu bia).
Kiểm tra khách quan:
Dùng các phương tiện đo để định lượng các yếu tố cần kiểm tra.
1.3  Đo Lường
Đo lường chính là một dạng của kiểm tra khách quan.

2 - CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO

PHƯƠNG PHÁP ĐO
TRỰC TiẾP

PHƯƠNG PHÁP ĐO
GIÁN TiẾP

Đọc được ngay kết quả
đo trên dụng cụ đo

Phải thông qua phép
toán chuyển đổi

PHƯƠNG PHÁP ĐO
SO SÁNH
So sánh đối tượng đo với
mẫu đã biết

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)

(VERNIER CALIPER)

(DIAL CALIPER)

(DIGITAL ELECTRONIC CALIPER)

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.1 Đặc Điểm
Có tính đa dụng ( đo kích thước ngoài, kích thước trong, đo chiều sâu
phạm vi đo rộng, độ chính xác tương đối cao, dễ sử dụng và giá
thành rẻ,…
3.2 Cấu Tạo
Đo trong

Hệ Inch

Hệ Mét
Đo ngoài

Đo sâu

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.3 Phân Loại

0

1

2

0

5

10

0

1

2

Thước cặp 1/10: Đo được
kích thước chính xác
tới 0.1mm.

3

4
Thước cặp 1/20: Đo được
kích thước chính xác
tới 0.05mm.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
0

0

1

1

2

3

2

3

4

5

6

5

4

7

8

9

0

Thước cặp 1/50: Đo được
kích thước chính xác
tới 0.02mm.

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.4 Cách Đo
- Trước khi đo cần kiểm tra
thước có chính xác không bằng
cách kéo du xích về vị trí 0 ban
đầu.
- Kiểm tra bề mặt vật đo có
sạch không.
- Khi đo phải giữ cho 2 mặt
phẳng của thước song song với
mặt phẳng cần đo.
- Muốn lấy thước ra khỏi vị trí
đo thì phải vặn đai ốc hãm để
cố định hàm động với thân
thước chính.

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.5 Cách đọc trị số đo
-

Khi đo xem vạch “0” của du
xích ở vị trí nào của thước
chính, ta đọc được phần
nguyên của kích thước ở
trên thước chính.

-

Xem vạch nào của du xích
trùng với vạch của thước
chính ta đọc được phần lẻ
của kích thước ở trên du
xích.

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)

37.46mm

121.70mm

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.6 Một số loại Thước Cặp

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.6 Một số loại Thước Cặp

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.6 Một số loại Thước Cặp

3 - THƯỚC CẶP (CALIPER)
3.7 Flash mô phỏng

4 - PANME (MICROMETER)
4.1 Đặc Điểm
Panme là dụng cụ đo chính xác, tính vạn năng kém (phải chế tạo
từng loại Panme đo trong, đo ngoài , đo sâu), phạm vi đo hẹp
khoảng 25mm.
Panm...
CÁC D NG C
ĐO L NG C KHÍƯỜ Ơ
GVHD: NGUY N MINH KHÁNH
SVTH: TR N HOÀNG B O
Bài giảng: Các dụng cụ đo lường trong cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Các dụng cụ đo lường trong cơ khí - Người đăng: vu-van-giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng: Các dụng cụ đo lường trong cơ khí 9 10 251