Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 3229 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương V
Gia cụng kim loại bằng áp lực

1

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Đ1. Giới thiệu chung về gia cụng kim loại bằng ỏp lực
1.1 Thực chất
Gia cụng kim loại bằng áp lực là mụ̣t trong những phương pháp cơ bản đờ̉
chờ́ tạo các chi tiờ́t máy và các sản phõ̉m kim loại, thực hiợ̀n bằng cách dùng
ngoại lực tác dụng nờn kim loại ở trạng thái nóng hoặc nguụ̣i làm cho kim loại
đạt đờ́n quá giới hạn đàn hụ̀i và bị biờ́n dạng dẻo, kờ́t quả sẽ làm thay đụ̉i hình
dáng ban đõ̀u của vọ̃t thờ̉ kim loại mà khụng phá huỷ tính liờn tục và đụ̣ bờ̀n
của chúng.
1.2 Đặc điểm
-Kim loại được gia cụng ở thờ̉ rắn, sau khi gia cụng khụng những thay đụ̉i
hình dáng, kích thước ban đõ̀u của vọ̃t mà còn thay đụ̉i cả cơ, lý, hoá tính của
kim loại.
-Với các phương pháp dọ̃p thờ̉ tích , dọ̃p tṍm chính xác có thờ̉ chờ́ tạo được
các sản phõ̉m có đụ̣ chính xác cao khụng cõ̀n phải qua gia cụng cắt gọt sau khi
rèn rọ̃p, nhờ đó giảm hao phí kim loại và thời gian gia cụng...

2

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

1.3 Phõn loại
+ Theo luyện kim gồm:
- Cỏn kim loại

3

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

- Kéo kim loại

4

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

- ép kim loại

5

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

+ Theo luyện cơ khí gồm:
- Rèn tự do.
Rèn tự do là một phương pháp gia công áp lực để chế tạo các sản phẩm có
hình dáng, kích thước và độ chính xác theo yêu cầu định trước nhờ sự biến
dạng tự do dần dần về các hướng

6

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

-Dập thể tích.
Dập thể tích, hay còn gọi là dập, là phương pháp gia công áp lực trong đó
kim loại bị biến dạng và điền đầy vào khoang rỗng của một dụng cụ gọi là
khuôn dập. Khoang rỗng được gọi là lòng khuôn. Sự biến dạng kim loại bị giới
hạn trong lòng khuôn; kết thúc quá trình dập kim loại sẽ điền đầy kín lòng
khuôn và sản phẩm (vật dập) nhận được có kích thướcvà hình dạng giống như
hình dáng và kích thước của lòng khuôn.

7

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

-Dập tấm.
Dập tấm là một trong những phương pháp gia công kim loại bằng áp lực,
bao gồm nhiều quy trình công nghệ làm biến dạng dẻo cưỡng bức các tấm phôi
kim loại, tạo nhiều loại sản phẩm khác nhau

8

Chương V:GIA CễNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Đ2. Sự biến dạng dẻo của kim loại.
1. Khái niệm biến dạng dẻo kim loại.
1.1. Ngoại lực và nụ̣i lực trong gia cụng kim loại bằng áp lực.
a. Ngoại lực. Trong quá trình gia cụng áp lực, n...