Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 6

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương VI

Hàn và cắt kim loại

1

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

Bài 1
Giới thiệu chung
I. Thực chất và đặc điểm của quá trình
hàn
1. Thực chất
Hàn là phương pháp công nghệ nối các
chi tiết máy bằng kim loại hoặc phi kim
loại với nhau thành với khối không tháo rời
được bằng cách nung nóng chỗ nối đạt trạng
thái hàn (chảy hoặc dẻo), sau đó kim loại
hoá rắn hoặc thông qua có lực ép, chỗ nối
tạo thành mối liên kết bền vững gọi là mối
hàn.

2

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

2. Đặc điểm
+ Tiết kiệm kim loại:
+ Giảm thời gian làm việc và sức lao động
của công nhân:
+Tính đa dạng về vật liệu hàn:
+ Độ bền mối hàn cao, mối hàn kín:
+ Giảm bớt chi phí về thiết bị:

3

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

II. phân loại các phương pháp hàn
Ngày nay hàn đã có hàng trăm phương
pháp khác nhau. Có nhiều cách phân loại với
các chỉ tiêu khác nhau; căn cứ theo trạng thái
kim loại mối hàn khi tiến hành, người ta chia
các phương pháp hàn làm hai nhóm sau

4

Chương VI: Hàn và cắt kim loại
Hàn HQ tay

Hàn HQ tay ĐC
nóng chảy

Hàn HQTĐ và BTĐ dư
ới LTBV

Hàn HQ tay ĐC không
nóng chảy

Hàn HQTĐ dư
ới LKBV

Hàn TMTK Ar

Hàn laze
Hàn HQ Plasma
Hàn chùm tia điện tử
Hàn hồ quang điện
Hàn điện xỉ
Hàn khí

Hàn TMTK He
Hàn TMTK N2

Hàn nhiệt nhôm
Hàn TMTK CO2

5

Chương VI: Hàn và cắt kim loại
Hàn siêu âm
Hàn nổ
Hàn nguội
Hàn điện tiếp xúc
Hàn rèn

Hàn giáp mối

Hàn điểm
Hàn đường
Hàn bằng ĐC giả
Hàn điểm bằng tụ

Hàn ma sát
Hàn khuếch tán trong chân không

Hàn cao tần

6

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

Bài 2
Hàn điện hồ quang tay
I. Bản chất của hồ quang hàn
1. Cấu tạo của hồ quang hàn:
1

2
3

7

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

II. Yêu cầu nguồn điện và máy hàn
Để có thể hàn được, nguồn điện và máy hàn
phải thoả mãn một số yêu cầu sau:
+ Có điện áp đủ lớn để gây hồ quang và hồ quang
cháy ổn định, nhưng an toàn cho người sử dụng, tức
là điện thế không tải (Uo) của máy phải cao hơn
điện thế khi hàn (Uh)..
+ Khi hàn hiện tượng ngắn mạch xẩy ra thường
xuyên, lúc này cường độ dòng điện rất lớn, dòng
điện lớn không những làm nóng chảy nhanh que hàn
và vật hàn mà còn phá hỏng máy. Thường chỉ cho
phép Ing ≤ (1,3 ữ 1,4) Ih .

8

Chương VI: Hàn và cắt kim loại

+ Máy hàn phải điều chỉnh được cường độ dòng
điện thích hợp với những đường kính que hàn khác
nhau và vật hàn khác nhau.
+ Máy hàn phải có khối lượng, kích thước nhỏ, hệ
số công suất hữu ích cao, giá thành thấp và sử dụng
cũng như sửa chữa dễ dàng.
+ Đối với máy hàn xoay chiều để cho quá trình
hàn ổn định thì giữa điện thế và dòn...