Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 8

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8

Công nghệ lắp ráp

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí
1 Khái niệm về sản phẩm cơ khí và các mối lắp
ghép
a. Khái niệm
Sản phẩm cơ khí là tổ hợp của nhiều chi tiết.
Quá trỡnh gia công cơ khí là giai đoạn chủ yếu của
quá trỡnh sản xuất nhằm chế tạo được các chi tiết thỏa
mãn các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra. Lắp ráp là giai
đoạn cuối cùng của quá trỡnh sản xuất nhằm tổ hợp
các chi tiết thành các thiết bị hoặc sản phẩm hoàn
chỉnh.

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
b. Nhiệm vụ của cụng nghệ lắp rỏp
Nhiệm vụ của cụng nghệ lắp rỏp là căn cứ
vào những điều kiện kỹ thuật của bản vẽ lắp sản
phẩm để thiết kế ra quy trỡnh cụng nghệ lắp hợp
lý và tỡm cỏc biện phỏp kỹ thuật để lắp rỏp nhằm
thỏa món hai yờu cầu sau:
- Đảm bảo yờu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
- Đảm bảo năng suất cao gúp phần hạ giỏ
thành sản phẩm.

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
Muốn vậy cần phải:
- Nghiờn cứu kỹ bản vẽ lắp và yờu cầy kỹ thuật của
sản phẩm từ đú xõy dựng được quy trỡnh cụng nghệ
lắp rỏp hợp lý nhằm đảm bỏo lắp được sản phẩm thỏa
món cỏc yờu cầu kỹ thuật đó đặt ra.
- Phải thực hiện quy trỡnh cụng nghệ lắp theo một
trỡnh tự hợp lý nhằm đảm bảo lắp được sản phẩm đạt
yờu cầu kỹ thuật với thời gian nhỏ nhất.
- Cần nắm vững cụng nghệ lắp rỏp, sử dụng hợp lý
cỏc trang thiết bị đồ gỏ, dụng cụ đo kiểm v.v… để giảm
nhẹ lao động và õng coa năng suất lắp rỏp.

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
2 Cỏc loại mối lắp vỏ độ chớnh xỏc lắp rỏp
a. Phõn loại cỏc múi lắp

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
b. Khỏi niệm về độ chớnh xỏc lắp rỏp
Trong quỏ trỡnh lắp rỏp cú khả năng xuất hiện
cỏc sai lệch vị trớ của cỏc chi tiết lắp, cỏc cụm
lắp hoặc cỏc mối lắp khụng thỏa món cỏc yờu
cầu của bản vẽ lắp.
Cỏc nguyờn nhõn ảnh hưởng tới độ chớnh xỏc
lắp bao gồm:
- Cỏc chi tiết mỏy khụng đảm bảo độ chớnh xỏc
gia cụng.
- Do thực hiện quỏ trỡnh lắp khụng chớnh xỏc.

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
Để đảm bảo độ chớnh xỏc lắp rỏp, khi lắp cần
phai r đạt được cỏc yờu cầu sau:
- Phải đẩm bảo tớnh chất của từng mối lắp theo
yờu cầu thiết kế.
Cỏc nối lắp ghộp liờn tiếp tạo thành những chuỗi
kớch thước lắp. Khi lắp trỏp phải đảm bảo sao
cho khi làm việc, dưới tỏc dụng tải trọng vị trớ
tương quan giưa cỏc chi tiết và cụm mỏu khụng
thay đổi nhằm đảm bảo được tớnh năng và sự
ổn định của mỏy.

Chương 8. Cụng nghệ lắp rỏp
- Trong quỏ trỡnh làm việc tại cỏc mối lắp di động
cỏc bề mặt tiếp xỳc của cỏc chi tiết sẽ bị mài
mũn làm tăng dần khe hở dẫn tới thay đổi vị trớ
tương quan của cỏc chi tiết. Khi lắp rỏp cần tỡm...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 8 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 8 9 10 130