Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 9

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3370 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 9

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA
CễNG ĐẶC BIỆT

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

Khỏi niệm
Sự phỏt triển của cỏc ngành cụng nghiệp gắn
liền với quỏ trỡnh tỡm kiếm cỏc loại vật liệu mới.
Cỏc loại vật liệu mới được đặc trưng bởi cỏc
tớnh năng sau:
Khả năng chống và chịu mài mũn cao.
Độ cứng và độ bền cao, chịu nhiệt cao.
Làm việc ổn định trong cỏc mụi trường húa
chất.

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

Với những tớnh năng trờn, việc gia cụng
chỳng bằng cỏc cụng nghệ truyền thống gặp
nhiều khú khăn, khụng gia cụng được hoặc gia
cụng khụng đạt yờu cầu, một loạt những
phương phỏp gia cụng mới được nghiờn cứu và
đang được sử dụng rộng rói như: gia cụng siờu
õm, gia cụng điện húa, gia cụng bằng chựm tia
laze, tia nước, tia nước cú hạt mài, tia hạt mài,
gia cụng bằng tia lửa điện …

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt
Đặc điểm chung của cỏc phương phỏp gia cụng này là:
Khụng đũi hỏi dụng cụ phải cú độ cứng cao hơn độ
cứng của vật liệu gia cụng.
Khả năng gia cụng khụng phụ thuộc vào tớnh chất cơ
lý của vật liệu gia cụng mà chủ yếu phụ thuộc vào cỏc
thụng số về húa, nhiệt, điện của vật liệu gia cụng.
Đạt được độ chớnh xỏc kớch thước và độ nhẵn bề mặt
cao so với cỏc phương phỏp gia cụng truyền thống.
Cú khả năng gia cụng được cỏc vật liệu cú độ cứng
cao, thậm chớ rất cao (sau nhiệt luyện).
Hiệu quả kinh tế đạt được cao, nhất là khi gia cụng
những sản phẩm cú hỡnh dạng phức tạp, kớch thước bộ
…

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

Cú thể phõn chia cỏc phương phỏp gia cụng
mới thành một số nhúm chủ yếu như sau:
Gia cụng bằng ăn mũn húa học (CM).
Gia cụng bằng ăn mũn điện húa (ECM).
Gia cụng bằng ăn mũn điện (EDM): xung
điện, cắt bằng dõy.
Gia cụng bằng siờu õm (USM).
Gia cụng bằng chựm tia lase (LBM), chựm
tia điện tử (EBM).
Gia cụng bằng tia nước (wJM), nước và
hạt mài (AwJM), hạt mài (AJM) …

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

1. Gia cụng kim loại bằng tia lửa điợ̀n
Thực chất: Dựng hai điện cực bằng kim loại
đặt trong mạch điện, được xõy dựng trờn cơ sở
của hiện tượng ăn mũn dưới sự tỏc dụng của tia
lửa điện. Dưới tỏc dụng của điện trường, cỏc
điện tử được tỏch ra từ õm cực phúng về dương
cực (chi tiết) để tỏch cỏc phần tử kim loại ra với
vận tốc lớn sẽ phỏ hủy cực dương tỏch kim loại
tạo thành bề mặt gia cụng.

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

Chương 9. Cỏc phương phỏp gia cụng đặc biệt

Đặc điểm gia cụng bằng tia lửa điện
Điện cực (đúng vai trũ dụng cụ) cú độ cứng
thấp hơn rất nhiều so với độ cứng...
CHƯƠNG 9
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA
CÔNG ĐẶC BIỆT
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 9 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
bài giảng Các Quá Trình Gia Công Chương 9 9 10 689