Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cad 2007

Được đăng lên bởi ledinhduc94skv
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1. Các cách nhập tọa độ
1. Tọa độ của CAD

Y

+,+

-,+

0
-,-

X
+,-

2. Các cách nhập tọa độ
a) Cách nhập tọa độ tương đối:
Qui ước: @độ dài theo trục X, đô dài theo trục Y
* Vẽ theo trục X: (Khuyết Y)
@độ dài theo trục X,0
@-độ dài theo trục X,0

* Vẽ theo trục Y: (Khuyết X)
@0,độ dài theo trục Y

@0,-độ dài theo trục Y

3. Vẽ theo chế độ Ortho
Bật chế độ Ortho kéo chuột theo trục X hoặc Y nhập độ dài đoạn thẳng
Bài 2. Các lệnh vẽ hình đơn giản
1. Lệnh vẽ đường thẳng: line (L)
Command: L
Chọn điểm bất kỳ (dùng chuột chọn)
Chọn điểm kế tiếp (@X,0,….)
Chọn điểm kế tiếp
Chọn điểm kế tiếp

2. Lệnh vẽ cung tròn: Arc (A)
a) Vẽ cung tròn qua 3 điểm:
command: a

Chọn điểm thứ nhất
Chọn điểm thứ 2
Chọn điểm thứ 3
b) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối, gốc
command: a
Chọn điểm đầu
e
Chọn điểm cuối
a
Nhập gốc của cung tròn
c) Vẽ cung tròn qua điểm đầu, tâm, gốc:
command:a
Chọn điểm đầu
c
Chọn tâm của cung
a
Nhập góc cung tròn
3. Lệnh vẽ đường tròn:
a) Vẽ qua tâm, bán kính or đường kính:
c
Chọn tâm đường tròn
Nhập bán kính hoặc nhấn d để nhập đường kính
b) Vẽ đường tròn qua 2 điểm:
c
2p
Chọn điểm thứ nhất của đường kính hình tròn
Chọn điểm thứ hai của đường kính hình tròn
c) Vẽ đường tròn tiếp xúc qua 2 đối tượng và bán kính:
c
t (Tan tan radius)
Chọn đối tượng thứ nhất đường tròn tiếp xúc
Chọn đối tượng thứ hai đường tròn tiếp xúc
Nhập bán kính đường tròn
4.Lệnh vẽ hình chữ nhật rectang (rec)
rec
Chọn điểm thứ nhất
2
Chọn điểm thứ 2

1

2

1

5. Lệnh vẽ Elip: el
el
Chọn điểm thứ nhất của trục 1
Chọn điểm thứ hai của trục 1
Nhập khoảng cách ½ trục còn lại
VD:
Command: el
Nháy chuột chọn điểm bất kỳ
@100,0
30
6. Lệnh vẽ đa giác đều (pol):
a) Vẽ qua cạnh:
command: pol (POL)
Nhập số đỉnh (cạnh)
e
Chọn điểm thứ nhất của cạnh (dùng chuột chọn bất kỳ)
Chọn điểm thứ hai của cạnh (@....,…..)
VD: Vẽ đa giác có 5 đỉnh (cạnh) với kích thước cạnh =60
Command: pol
5
e
dùng chuột chọn điểm bất kỳ
@60,0 (@0,60)
b) Vẽ qua tâm, nội tiếp hoặc ngoại tiếp và bán kính:
Command: pol
Nhập số đỉnh (cạnh)
Chọn tâm đa giác
Chọn I or C (I nội tiếp, C Ngoại tiếp)
Nhập bán kính đường tròn nội tiếp hoặc ngoại tiếp
VD:
pol
6
Dùng chuột chọn tâm đa giác (bất kỳ)
I
(Nhận bán kính) 30
Bài 3. Các lệnh vẽ nhanh và hiệu chỉnh
1. Lệnh sao chép đối tượng: copy (co)
co
Chọn đối tượng cần sao chép
..

Chọn điểm cơ sở (điểm neo, cố định đối tượng)
Chọn điểm sao chép đến

….

2. Lệnh di chuyển đối tượng Move (m)
m
Chọn đối tượng
..

Chọn điểm cơ sở
Chọn điểm di chuyển ...
Bài 1. Các cách nhập tọa độ
1. Tọa độ của CAD
2. Các cách nhập tọa độ
a) Cách nhập tọa độ tương đối:
Qui ước: @độ dài theo trục X, đô dài theo trục Y
* Vẽ theo trục X: (Khuyết Y)
@độ dài theo trục X,0
@-độ dài theo trục X,0
* Vẽ theo trục Y: (Khuyết X)
@0,độ dài theo trục Y
@0,-độ dài theo trục Y
3. Vẽ theo chế độ Ortho
Bật chế độ Ortho kéo chuột theo trục X hoặc Y nhập độ dài đoạn thẳng
Bài 2. Các lệnh vẽ hình đơn giản
1. Lệnh vẽ đường thẳng: line (L)
Command: L
Chọn điểm bất kỳ (dùng chuột chọn)
Chọn điểm kế tiếp (@X,0,….)
Chọn điểm kế tiếp
Chọn điểm kế tiếp
2. Lệnh vẽ cung tròn: Arc (A)
a) Vẽ cung tròn qua 3 điểm:
command: a
+,+
+,-
-,-
-,+
0
X
Y
Bài giảng cad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cad 2007 - Người đăng: ledinhduc94skv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng cad 2007 9 10 161