Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng CAD/CAM/CNC chương 5

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY
ĐIỀU KHIỂN SỐ
Ths.Phùng Xuân Lan
Bộ môn CNCTM
Khoa Cơ Khí

1

Nội dung của bài giảng
„

Khái niệm chung

„

Quy trình lập trình gia công trên máy điều khiển số

„

Phương pháp lập trình

„

Ngôn ngữ lập trình

„

Mã ISO cơ bản
z

Các chức năng dịch chuyển, các chu trình

z

Các chức năng phụ

z

Các chức năng vận hành máy

z

Lập trình theo kích thước tuyệt đối, tương đối

z

Các dạng nội suy

„

Các chức năng hiệu chỉnh

„

Xê dịch điểm chuẩn

2

Khái niệm chung
„

Lập trình
z

„

Chương trình
z

„

Là toàn bộ các câu lệnh cần thiết để gia công chi tiết trên máy
công cụ điều khiển số

Từ lệnh
z

„

Là quá trình thiết lập các chuỗi lệnh cho dụng cụ cắt từ bản vẽ chi
tiết và sổ tay dụng cụ cùng với việc phát triển các lênchj của
chương trình sau đó chuyển tất cả các thông tin này sang bộ phận
mang dữ liệu được mã hoá đặc biệt cho hệ thống điều khiển số

Là sự phối hợp các con số, chữ cái để lượng hoá chính xác các
chức năng yêu cầu thực hiện

Câu lệnh
z

Là sự ghép nối tối thiểu của các từ lệnh cần thiết để thực hiện một
dịch chuyển hoặc 1 chức năng khác của máy công cụ
3

Khái niệm chung
„

Câu lệnh tổng quát (ISO 6983)
N…G…X…Y…Z…A…B…C…I…J…K…HD…T…M…S…F…;
N: Số thứ tự của câu lệnh trong chương trình
G: Điều kiện hoặc dữ liệu dịch chuyển
X, Y, Z: Các toạ độ thẳng
A, B, C: Các toạ độ quay
I, J, K: Thông số nội suy
HD: Hiệu chỉnh
T: Dụng cụ
M: Chức năng phụ
S: Tốc độ số vòng quay
F: Lượng tiến dao
; : Kết thúc câu lệnh

4

Khái niệm chung
„

Quy trình lập trình gia công NC

5

Khái niệm chung
„

Quy trình lập trình gia công NC
z

Xác định điểm 0 (W) của chi tiết gia công

z

Lập sơ đồ gá đặt chi tiết gia công trên máy CNC

z

Lập sơ đồ toạ độ

z

Lập tiến trình công nghệ gia công chi tiết
„

z

Lập phiếu dụng cụ cắt
„

z

z

Quy trình công nghệ, thứ tự các nguyên công
Số hiệu dao, vị trí ở ổ tích dao, dữ liệu công nghệ

Lập trình chương trình NC theo chỉ dẫn lập trình bảng cốt mã lập
trình NC
Thử nghiệm, sửa đổi chương trình NC

6

PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH

7

Phương pháp lập trình
„

Sơ đồ các phương pháp lập trình
z

Các yếu tố:
„

Vị trí lập trình

„

Mức độ tự động hoá đã có

„

Kiểu máy tính sử dụng

„

Các phương tiện hỗ trợ lập trình đã có

„

Các phương tiện hỗ trợ điều khiển và kiểm tra
Các phương pháp lập trình

Lập trình tại phân xưởng

Cấp lệnh bằng tay tại máy

Lập trình trong khu vực
chuẩn bị sản xuất
Lập trình bằng tay
Lập trình bằng máy

Lập trình tự động
8

Phương pháp lập trình
„

Lập trình tại phân xưởng
z

z...
1
1
L
L
P TRÌNH GIA CÔNG TRÊN M
P TRÌNH GIA CÔNG TRÊN M
Á
Á
Y
Y
ĐI
ĐI
U KHI
U KHI
N S
N S
Ths.Phùng Xuân Lan
Bộ môn CNCTM
Khoa Cơ Khí
Bài giảng CAD/CAM/CNC chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng CAD/CAM/CNC chương 5 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng CAD/CAM/CNC chương 5 9 10 366