Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cad/cam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CAD/CAM
1.1. Giới thiêu
̣ về CAD/CAM

10

130

45°

R8

Sâu 10

t = 30
Sâu 10

100

10

R5

,5
R17

Ø2

5

50

38,28

30

R8

Sâu 10

10

0
R2

70
161,72
200

...
CH NG 1: T NG QUAN V CAD/CAMƯƠ
1.1. Gi i thiêu vê CAD/CAMớ ̣ ̀
Bài giảng cad/cam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cad/cam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng cad/cam 9 10 419